A wszystko zaczęło się od rekolekcji małej parafialnej grupy modlitewnej z Ożarowa Mazowieckiego. Rekolekcje poprowadził w Nałęczowie ks. Krzysztof Kralka pallotyn. To wtedy przyszło rozeznanie, by wspólnota zaczęła ewangelizować i zdobywać ludzi dla Jezusa. Tak zrobili. Ruszyli do parafii, prowadząc kursy ewangelizacyjne i seminaria odnowy wiary. Gdzie się pojawili, tam powstawały nowe wspólnoty, które przykładem założycieli dalej ruszały na ewangelizację. Tak powstała wielka wspólnota, która od  13 kwietnia 2010 roku nazywa się Przyjaciele Oblubieńca.

Wspólnota gromadzi katolików wszystkich stanów – świeckich żyjących w małżeństwach lub samotnie, młodzież i studentów, kleryków, braci i siostry konsekrowane oraz księży – w jedyną rzeczywistość, będącą obrazem Ludu Bożego w jego jedności i różnorodności powołań. Jej członkowie mają wspólne pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie Chrystusie. Osoby należące do Wspólnoty tworzą duchowe przymierze katolików, którzy pragną odpowiedzieć na nakaz Misyjny Jezusa Chrystusa (por. Mk 16, 15-20; Mt 28, 18-20) oraz na wezwanie Kościoła do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji (por. RM 2,3,5). Poprzez formację ewangelizatorów Wspólnota pragnie umacniać Kościół oraz budzić świadomość powszechnego powołania chrześcijan do głoszenia Ewangelii.

Formacja Członków Wspólnoty opiera się na:
– codziennej medytacji Słowa Bożego;
– spotkaniu modlitewnym odbywającym się raz w tygodniu i zawierającym w sobie: dzielenie w małej grupie, konferencje i modlitwę;
– sesjach formacyjnych odbywających się co dwa miesiące i obejmujących tematy z dziedziny: psychologii, duchowości i nauczania Kościoła – prowadzonych przez zapraszanych gości;
– kursów ewangelizacyjnych i rekolekcji formacyjnych;
– uczestnictwie w życiu sakramentalnym parafii.

Moderatorem Generalnym Wspólnoty jest ks. Łukasz Żaba SAC , a siedzibą biura Wspólnoty jest Lublin.

Nasza wspólnota parafialna spotyka się w każdą środę po wieczornej mszy świętej, w dolnym kościele na wspólnej modlitwie, konferencji i dzieleniu w grupkach.

Ogłoszenia