Czas spotkań: wtorek, 18.00 Eucharystia, 19.00 spotkanie w domu parafialnym.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym jest ruchem w Kościele katolickim, który skupia się na osobistym doświadczeniu i działaniu Ducha Świętego. Ruch ten ma na celu ożywienie wiary katolików i zaangażowanie ich w bardziej intensywną praktykę chrześcijańską. 

Wspólnota „Credo” formującą się przy naszej parafii spotyka się we wtorki – rozpoczynamy spotkanie Mszą Świętą o godz. 18.00 a następnie o godz. 19.00 rozpoczynamy spotkanie formacyjne w domy parafialnym. 

Formacja polega na modlitwie charyzmatycznej, wspólnym uwielbieniu Boga i następnie zasłuchaniu w Jego Słowo, które przemienia serce i prowadzi do podjęcia decyzji. Spotkanie jest też czasem nawiązywania wspólnych relacji, które pomagają w aktywnym przeżywaniu swojej wiary.