Rok Eucharystii

Projekt Caritas Laudato si’


Kalendarz

Kliknij, po pełną treść czytań

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. (...)

Kliknij, po pełną treść modlitwy

Modlitwa w drodze


"Dzięki serwisowi Modlitwa w drodze,
możesz każdego dnia przeżyć kilka minut skupienia w swoim zabieganym życiu.
Słuchaj Słowa Bożego, módl się nim
i wprowadzaj je w życie."

Facebook

Facebook Pagelike Widget