Funkcja lektora istnieje w Kościele od pierwszych wieków chrześcijaństwa. Kościół zachęca do podejmowania tej funkcji zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Samo słowo lektor pochodzi od łacińskiego: słowa legere, które tłumaczymy jako „czytać”. Podstawowym zadaniem lektorów jest zatem czytanie słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym, a w przypadku braku innych posługujących podawanie wezwań modlitwy powszechnej, proklamowanie psalmu responsoryjnego czy antyfon mszalnych. 

Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej zaznacza, że ustanowienie do posługi lektora powinno „opierać się na rozeznaniu powołania, danego przez Boga i odpowiednim przygotowaniu obejmującym nie tylko sprawy liturgiczne, lecz także zdolność podjęcia określonej misji we wspólnocie parafialnej” (DDSL 51), dlatego lektorzy objęci są stałą formacją. Ma ona na celu pogłębienie życia duchowego, tak aby proklamowane słowo Boże najpierw żyło w sercu czytającego. Lektor będąc narzędziem Boga przemawiającego do człowieka, musi pamiętać, że jest pierwszym słuchaczem słowa Bożego. Proklamując je podczas liturgii, powinien odnieść je najpierw do siebie samego jako wezwanie domagające się konkretnej odpowiedzi. Lektor jest tym, który żyje słowem Bożym, czyta je i nad nim rozmyśla, pogłębiając tym samym swoje życie duchowe.  Lektorzy bowiem, zanim zaczną przekazywać słowo Boże innym ludziom, „posłuszni Duchowi Świętemu”, sami powinni je przyjmować i pilnie je rozważać, aby w nim znajdowali „radość i moc” oraz swoim „codziennym życiem głosić naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa” (Obrzęd ustanowienia lektorów, nr 4.)

 Formacja obejmuje również studium Pisma Świętego pozwalające na pełniejsze zrozumienie przygotowywanych tekstów liturgicznych w kontekście ich powstania. Pełnienie funkcji lektora domaga się również odpowiedniej formacji liturgicznej prowadzącej do umiłowania Liturgii i czynnego w niej uczestnictwa. Pamiętając o godności słowa Bożego lektor powinien dbać o poprawność swej wymowy i dołożyć wszelkich starań, aby uczestnicy liturgii dobrze słyszeli proklamowane słowo. Dlatego też w formacji lektorów nie brakuje również odpowiedniego przygotowania retorycznego.   

W naszej wspólnocie parafialnej lektorzy odbywają swoje spotkania formacyjne z reguły w drugą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 18.00. W formacji duchowo-biblijnej pomaga im ks. Łukasz, a o sprawne funkcjonowanie grupy troszczy się p. Dariusz Pieńczak. Serdecznie zapraszamy do formacji i posługi w naszej wspólnocie!

Modlitwa lektora

Panie,
oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego Słowa,
które mam przekazywać innym.
Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem
i świadkiem Twego Słowa.
Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości,
uczyń mnie swoim narzędziem,
bym mógł nieść Cię ludziom
w sercu, w dłoniach i na ustach

Amen.


Najnowsze ogłoszenia formacyjne