Schola powstała 4 lata temu. Od tamtej pory rozwijamy się duchowo i muzycznie. Mimo iż nasz skład wielokrotnie się zmieniał, nieprzerwanie łączy nas wspólny cel- chwalić Pana śpiewem! W każdą niedzielę o 10.30 rozbrzmiewa kilkanaście dziecięcych głosów, które melodią płynącą z ich serc, starają się upiększyć Cud Eucharystii.