Rys historyczny parafii

Parafię powołał do życia bp Edward Kisiel dekretem z 15 czerwca 1990 r. na terytorium należącym dotąd do parafii Wniebowzięcia NMP i parafii Niepokalanego Serca Maryi. Jednocześnie na urząd proboszcza powołano ks. Antoniego Szczęsnego. W miejscu obecnego kościoła Chrystusa Króla ks. Adolf Ołdziejewski, proboszcz dojlidzki, zbudował w 1937 r. drewniany kościół pod tym samym wezwaniem z materiału pozyskanego z rozebranego teatru letniego w Zwierzyńcu.

Powstały też plebania i budynki gospodarcze. Do tejże, tymczasowej świątyni przeniesiono nabożeństwa parafialne z nieistniejącego obecnie kościoła pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Dojlidach. Dnia 25 czerwca 1941 r. uciekające przed Niemcami żołdactwo sowieckie zamordowało ks. Ołdziejewskiego, jego ojca Wincentego oraz kilku parafian, śpieszących na ratunek podpalonej przez sowieckich zwyrodnialców świątyni. Duszpasterstwo przeniesiono do odbudowanego właśnie kościoła Matki Boskiej Ostrobramskiej w Dojlidach.

W 1985 r. uzyskano zgodę władz państwowych na wystawienie kaplicy w miejscu spalonego w czasie wojny kościoła. W roku następnym proboszcz z Dojlid, ks. Maciej Pawlik, przystąpił do budowy murowanego kościoła, zaprojektowanego przez inż. arch. Andrzeja Kocia. Główne prace budowlane ukończono w roku 1989, co pozwoliło w roku następnym na utworzenie przy tej świątyni parafii, której nadano tytuł Chrystusa Króla. Dalsze prace wykończeniowe prowadzili kolejni proboszczowie: ks. Antoni Szczęsny i ks. Franciszek Wiatr.

W bryle budynku charakterystyczny jest dwupołaciowy dach z centralnie umieszczoną wieżą-sygnaturką i monumentalna figura Chrystusa Króla w bramie kościoła. Wnętrze świątyni zdobią obrazy pędzla Marka Karpa. Przy kościele zbudowano nową plebanię, a posesję przykościelną otoczono murem. Przy nowej świątyni pogrzebano w 1994 r. doczesne szczątki ks. Ołdziejewskiego, ekshumowane z cmentarza dojlidzkiego.

Liczba katolików: 2900

Do parafii należą:

ulice Białegostoku: Bartnicza, Bednarska, Bobrów, Bociania, Brańska, Ciołkowskiego (od ul. Mickiewicza do rz. Białej), Dojlidzka, Drewniana, Folwarczna, Gdańska, Gliwicka, Jagiellońska, Jaskółcza, Jelenia, Kołodziejska, Królicza, Krecia, Kuropatwia, Lwowska, Łabędzia, Ładna, Łosia, Mickiewicza (nieparzyste od ul. Drewnianej), Miłosza, Murarska, Niedźwiedzia, Pawia, Pod Krzywą, Ptasia, Rysia, Sarnia, Saska, Słowicza, Sokola, Strusia, Szczecińska, Szpacza, Śląska, Tygrysia, Wiewiórcza, Wilcza, Zajęcza, Zaułek Zakopiański, Żółwia, Żubrów, Żurawia.

1937 r. –

ks. Adolf Ołdziejewski wraz z parafianami wznosi drewniany kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla wraz z plebanią i budynkami gospodarczymi z materiału pozyskanego z rozebranego teatru letniego w Zwierzyńcu

25 czerwca 1941 r.      

uciekające przed Niemcami żołdactwo sowieckie morduje ks. Adolfa Ołdziejewskiego, jego ojca Wincentego oraz kilku parafian, śpieszących na ratunek podpalonej przez sowietów świątyni

1985 r.

zgoda władz państwowych na budowę kaplicy w miejscu spalonego w czasie wojny kościoła

27 kwietnia 1986 r.  

bp Edward Kisiel święci plac pod nowy kościół

1986 r.  

ks. Maciej Pawlik, proboszcz parafii Niepokalanego Serca Maryi w Dojlidach wraz z parafianami rozpoczyna budowę murowanego kościoła, według projektu inż. arch. Andrzeja Kocia

24 sierpnia 1986 r.  

bp Edward Kisiel poświęca kamień węgielny pod budowę świątyni

1989 r.  

ukończenie głównych prac budowlanych

15 czerwca 1990 r.  

utworzenie z części parafii Niepokalanego Serca N.M.P. w Dojlidach i parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Białymstoku parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla

1994 r.

przeniesienie doczesnych szczątków ks. Adolfa Ołdziejewskiego i ojca Wincentego z cmentarza dojlidzkiego i pochowanie ich w grobowcu przylegającym do świątyni

1998 r.

rozpoczęcie prac związanych z dolnym kościołem

1998 r.

budowa groty ku czci N.M.P. z Lourdes

Proboszczowie:

1937-1941 – ks. Adolf Ołdziejewski

1990-1993 – ks. mgr Antoni Szczęsny

1993-2016 – ks. Franciszek Wiatr

2016-09-19 – ks. dr hab. Radosław Kimsza