Ruch Matek w Modlitwie (Mothers Prayers) powstał w Anglii w listopadzie 1995 roku w celu niesienia pomocy matkom pragnącym modlić się wspólnie za swoje dzieci i wnuki oraz udzielania im wsparcia, którego potrzebują. Szybko rozprzestrzenił się po całym świecie, docierając już do ponad 100 krajów. Założycielki ruchu – Veronica i jej bratowa Sandra poczuły, że wolą Bożą jest, aby zainicjowały wspólnotę Mothers Prayers i modliły się za swoje dzieci w szczególny sposób. Na modlitwie rozeznały, że powinny wszystkie swoje cierpienia i troski dotyczące dzieci ofiarować Bogu, ufając Jego słowom: „Proście,
a otrzymacie”.

Podczas spotkań korzystają ze specjalnie opracowanego modlitewnika, pozostawiając też czas na modlitwę spontaniczną. Matki modlą się nie tylko za swoje rodziny, ale pamiętają również o klerykach naszego seminarium duchownego, młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, kapłanach i osobach konsekrowanych. W klimacie dyskrecji mogą podzielić się swoimi problemami ufając, że ich sprawy będą omadlane w łączności z tysiącami Matek w Modlitwie na całym świecie.

Wspólnota spotyka się w każdy czwartek w domu parafialnym po Mszy Świętej o godz. 18.00. Jej modlitwie towarzyszą: s. Katarzyna oraz ks. Łukasz. Za sprawne funkcjonowanie wspólnoty odpowiadają panie: Krystyna Stefańczuk i Małgorzata Poduch. Spotkania mają charakter otwarty, dlatego zapraszamy wszystkie Matki, które pragną złączyć się w modlitwie za swoje dzieci i wnuki.