„W pewnej chwili, ujrzałam klasztor tego nowego zgromadzenia. Kiedy chodziłam i zwiedzałam wszystko, nagle ujrzałam gromadę dzieci, które na wiek więcej nie miały, jak od pięciu do jedenastu lat. Kiedy mnie ujrzały, otoczyły mnie wokoło i zaczęły głośno wołać: broń nas przed złem i wprowadziły mnie do kaplicy, która była w tym klasztorze. Kiedy weszłam do tej kaplicy, w tej kaplicy ujrzałam Pana Jezusa umęczonego, Jezus spojrzał się łaskawie na mnie i powiedział mi, że jest przez dzieci ciężko obrażany, ty je broń przed złem.
Od tej chwili modlę się za dzieci, ale czuję, że nie wystarcza sama modlitwa.”

(Dz 765)


Zgodnie z poleceniem Jezusa i tradycją naszego Zgromadzenia, tam gdzie pracujemy z dziećmi, tworzymy Promyki Jezusa Miłosiernego. Taka dziecięca wspólnota powstała również w parafii Chrystusa Króla w 2020 r.
Nasze spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają godzinę zegarową. Przez wspólną modlitwę i zabawę chcemy wielbić i poznawać Boga w Jego Miłosierdziu. Każde spotkanie rozpoczynamy od modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia, natomiast dalsza część spotkania zależy od tygodnia, w którym przypada.
W I piątek miesiąca mamy rozszerzoną modlitwę i ubogacony program duchowo-formacyjny.
II piątek jest plastyczny. Wykonujemy z dziećmi prace manualne różnego rodzaju.
W tygodniu III uczymy się nowych piosenek związanych z miłosierdziem, ale nie tylko.
IV tydzień to szaleństwo w zabawie. Dzieci uwielbiają zabawy oraz tańce integracyjne.
Raz w miesiącu mamy tzw. Mszę Świętą promykową. Dzieci zakładają chusty z wydrukowanym logo i są zaangażowane w Liturgię. Po Mszy Świętej odbywa się wspólne spotkanie z rodzicami w Namiocie Miłosierdzia, czyli rodzice ogarniają modlitwą swoje dzieci.