1. Parafialna Rada Duszpasterska jest zespołem ludzi (duchownych, członków instytutów życia konsekrowanego i wiernych świeckich), troszczących się o właściwy rozwój życia religijnego w parafii.
 2. Parafialną Radę Duszpasterską powołuje ksiądz proboszcz.
 3. Wnioski i propozycje Rady mają charakter doradczy. Decyzja o ich wprowadzeniu w życie należy do księdza proboszcza (I Synod Archidiecezji Białostockiej)

Skład:

 • ks. Radosław Kimsza – proboszcz, przewodniczący, koordynator katechezy dla dorosłych
 • ks. Stanisław Bolesta – wikariusz, zastępca przewodniczącego, koordynator katechezy przed bierzmowaniem, koordynator parafialnej katechezy dla młodzieży
 • Matylda Sobolewska – lider wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca, sekretarz
 • S. Damaris Wyrostek ZSJM – nauczyciel religii, koordynator parafialnej katechezy dla dzieci
 • S. Katarzyna Sałata CSA – nauczyciel religii, koordynator katechezy przed I Komunią Świętą, koordynator katechezy szkolnej
 • Mirosław Bobowik – organista
 • Elżbieta Ogryzko – zelatorka Koła Różańcowego
 • Dominik Idźkowski – zelator Koła Różańcowego
 • Krystyna Stefańczuk – prezeska Wspólnoty „Matki w modlitwie”
 • Marcin Grzech – przedstawiciel Liturgicznej Służby Ołtarza, odpowiedzialny za nabożeństwa fatimskie
 • Dariusz Pieńczak – przedstawiciel lektorów
 • Edyta Domaszuk – przedstawicielka Ruchu „Światło-Życie” 
 • Joanna Szuhalska – przedstawicielka Ruchu „Światło-Życie”
 • Marcin Jurkiewicz – przedstawiciel Wspólnoty „Credo” Odnowy w Duchu Świętym
 • Mariola Kruszewska – odpowiedzialna za procesje eucharystyczne
 • Państwo Czajkowscy – Domowy Kościół