Wierzę w Kościół Chrystusowy - Rok Duszpasterski 2022/2023

Ministranci

logo_ministrantowsw_domingo_savio

Zadaniem ministranta jest poznawać liturgię i nią żyć, służyć przy ołtarzu
podczas Mszy św. i nabożeństw:

– w niedzielę,
– raz w tygodniu,
– uczestniczyć w zbiórkach ministranckich raz w tygodniu.
– Ministrant modli się i pracuje nad swoim charakterem oraz często przyjmuje komunię św.
– Kocha Boga i dla Jego chwały spełnia wzorowo swoje obowiązki.
– Jest przykładem dla innych i podobnie jak kapłan, stara się być niejako drugim Chrystusem.
– Podobnie jak on nosi białą albę, znak czystości i niewinności.

To tylko niektóre punkty wybrane spośród wielu, jakie cechują dobrego ministranta.

Patronem ministrantów jest m.in. Św. Dominik Savio.

Modlitwa przed Mszą Św.
„Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją.
Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.”

Modlitwa po Mszy Św.
„Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby,
spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.”