Duchowieństwo

Ks. Radosław Kimsza

Kontakt: proboszcz@parafiachk.bialystok.pl
Data święceń: 1993-05-30
Proboszcz od 19 czerwca 2016r.

Ks. Stanisław Bolesta

Kontakt: wikariusz1@parafiachk.bialystok.pl
Data święceń: 2017-05-27
Wikariusz od 25 sierpnia 2021r.

Ks. Andrzej Kakareko

Kontakt: wikariusz2@parafiachk.bialystok.pl
Data święceń: 1990-06-21
Rezydent

Ks. Łukasz Borowski

Kontakt: wikariusz3@parafiachk.bialystok.pl
Data święceń: 2016-05-28
Rezydent

Siostry zakonne

s. Katarzyna Sałata CSA

s. Damaris Anna Wyrostek ZSJM

Organista

Mirosław Bobowik

Zakrystianin

Ryszard Panuś

Poprzedni Proboszczowie

Poprzedni Wikariusze