W każdej parafii powinna być Rada do spraw ekonomicznych, składająca się z doświadczonych ludzi świeckich, pochodzących z danej wspólnoty parafialnej (por. kan. 537 KPK). Rada działa zgodnie ze Statutem. (I Synod Archidiecezji Białostockiej, XA,46).

Skład:

  • Karol Chrzanowski
  • Renata Gwoździej
  • Dariusz Jarmoc
  • Piotr Szutkiewicz
  • Bogusław Wojtach
  • Grzegorz Zdanowicz

Krzysztof Czajkowski – radca prawny