Drzewo krzyża surowe, Tyś ciało Chrystusowe dźwigało. Marii Panny lamenty I bok święty rozcięty widziało…Utwór wykonany przez chór naszej parafii.