1. Kochani! W najbliższą środę – 1 maja – ze względu na długi weekend majowy spotkania nie będzie. Najbliższa konferencja, a po niej spotkanie formacyjne odbędą się 8 maja 2024. Przez najbliższe dwa tygodnie rozważamy rozdziały 22 i 23 Ewangelii wg św. Mateusza.
  2. W dniach17-18 maja 2024 odbędzie się nasz wyjazdowy weekend skupienia w Surażu ;P. Koszt 150 zł (w tym kolacja w piątek i śniadanie + obiad w sobotę). Na najbliższym spotkaniu będziemy powoli zamykać listę chętnych, dlatego bardzo proszę o wpisywanie się jeśli nie dziś – to najpóźniej na spotkaniu 8 maja. Przypominam, że na listę możemy również wpisać/ zabrać ze sobą osobę spoza Wspólnoty, którą chcielibyśmy zapoznać z naszą Wspólnotą lub też obdarować czasem wyciszenia, refleksji nad Słowem Bożym i głębszej formacji J
  3. Jak w każdy czwartek, nasza Wspólnota modli się Koronką do Bożego Miłosierdzia o wszelkie działa Nowej Ewangelizacji. W tym miejscu prosimy o szczególną modlitwę w intencji przyszłorocznych Misji Parafialnych oraz Zespołu przygotowawczego, aby jak najwierniej zrealizował plan Boga.