1. Kochani, bardzo Wam dziękujemy za Wasze BYCIE we Wspólnocie – za zaangażowanie w życie naszej parafii, za  podejmowane posługi i za czas poświęcany na spotykanie się z innymi członkami Wspólnoty czyli za realne jej tworzenie i życie w niej. Niech Bóg obdarza Was w Nowym Roku nowymi siłami do walki z tym, co odciąga od Królestwa Bożego, niech umacnia Wasze kroki na Jego drodze i pogłębia w Was miłość Boga i bliźniego!
  2. W tym tygodniu rozważamy rozdział VIII Ewangelii wg św. Mateusza. Ponieważ wskazywane rozdziały NIE ZAWSZE będą się pokrywać z tematami konferencji, to przekazuję małą podpowiedź jak się w tym nie pogubić: „W konferencjach wracamy do tekstu już wczytanego w głowie, a Ewangelię czytamy dalej, wracając myślami do tego co już przeczytane. Szczególnie pomiędzy mowami Jezusa.”
  3. Bardzo proszę o zatroszczenie się o nasze cotygodniowe i całotygodniowe posługi.
  4. W związku z organizacją Orszaku Trzech Króli 6 stycznia potrzebni są mężczyźni, do tzw. Straży Orszaku. Rolą Straży, ubranej w złote peleryny, hełmy i wyposażonej w halabardy. Jej zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem podczas przemarszu. Mężczyzn chętnych do podjęcia tej posługi (mężczyźni powyżej 16 roku życia) proszę o zgłaszanie się do Matyldy, która udostępni namiary na p. Marka Ignatowicza – koordynatora Straży Orszaku.