1. Kochani, dziękuję za Wasze „TAK” na trwanie we Wspólnocie Przyjaciół Oblubieńca J W tym miejscu chcę bardzo podziękować wszystkim Animatorom, którzy na kolejny rok podjęli się tej odpowiedzialności, powitać w tym gronie nowych Animatorów: Beatkę Korbolewską, Darka Pieńczaka i Ewę Terczyńską, jak również podziękować Elizie Szorc i Marcinowi Grzechowi za ich dotychczasową pracę Animatora. Niech Bóg Wam po stokroć wynagradza każdy trud poniesiony dla nas i każde dobro, którym nas obdarowaliście, obdarowujecie i będziecie obdarowywać J
  2. Z racji, że nasz brat Rafał Abramowicz od października podjął formację we Wspólnocie bliżej swojego miejsca zamieszkania, a to z jego programu do rozsyłania sms-ów systemowych korzystaliśmy – zmuszeni jesteśmy powrócić do systemu przesyłania informacji do animatorów, a animatorzy będą otrzymane informacje rozsyłać do swoich grup. PROSZĘ O CZUJNOŚĆ.
  3. Zaczynamy nowy rok formacyjny. W tym roku nie będziemy rozważać żadnego podręcznika, lecz żywe Słowo Boże – Ewangelię wg św. Mateusza. Spróbujemy powoli schodzić w głąb naszej autoformacji i wsłuchiwać się w to, co Słowo mówi do nas, bez wspomagania się dodatkowymi rozważaniami i tym co one sugerują. W związku z tym dobrze by było, żeby każdy z nas zaopatrzył się w zeszyt, w którym będzie zapisywał sigle (adresy) podawane w czasie konferencji przez naszego Pasterza jak również notował swoje własne przemyślenia będące owocem rozważań osobistych w ciągu tygodnia.
  4. Tegoroczne hasło przewodnie formacji we Wspólnocie Przyjaciół Oblubieńca brzmi: „Poznaj pragnienia Mojego Serca i przyjmij Moje Słowo”. Towarzyszą mu trzy fragmenty z Pisma Św.:
  • J 15,4-5 Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.”
  • Mk 16,15-18 I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!  Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.  Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą;  węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».
  • Kol 3,14 Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości”.
  1. W tym roku – tak jak w poprzednim – nie będziemy już wskazywać co tydzień, która grupa jest wyznaczona do jakiej posługi tylko odwołujemy się do Waszych serc i sumień. Ufamy, że KAŻDY z nas znajdzie dla siebie taki czas i posługę, której będzie mógł się podjąć. Oczywiście – jeśli ktoś ma w sercu pragnienie przyjęcia na siebie jakiejś posługi częściej niż pozostali – to może się wpisywać do danej posługi częściej np. na cały miesiąc. Lista posług jest udostępniania podczas spotkania.
  2. Kalendarz wydarzeń na najbliższy rok formacyjny można znaleźć na pierwszej ławce. Zwróćcie proszę uwagę na daty wytłuszczone. Są to dni skupienia Wspólnoty oraz spotkania formacyjne animatorów i scholi. To wydarzenia bardzo ważne dla naszej osobistej formacji i właściwego budowania relacji we Wspólnocie, dlatego bardzo proszę o to, żebyście je sobie wzięli do serca i BYLI na nich obecni. Podajemy je na tyle wcześnie, że na 95% można tych terminów dopilnować (pomijamy choroby i wypadki losowe).
  3. Bal Wszystkich Świętych czyli nasza chrześcijańska odpowiedź na Halloween – odbędzie się 29 października 2023 roku w SP nr 31 przy ulicy Żurawiej. Początek o godz. 16:00. Koniec około 18:00. Bal jest organizowany dla dzieci i młodzieży do ósmej klasy szkoły podstawowej. Będziemy potrzebować kilku osób w sobotę 28 października ok 19:00 do dekoracji korytarzy, w niedzielę ok. 15:00 do przygotowania stołów i w niedzielę 29 października ok. 18:00 do sprzątania po Balu. Z racji, że będą nam tez pomagać rodzice dzieci, to wystarczy nam po kilka osób do każdej posługi.
  4. Sprawozdanie finansowe naszej Wspólnoty za rok 2022/2023 jest udostępnianie w czasie spotkania na pierwszej ławce. Zainteresowanych zapraszam do zapoznania się z jego treścią.
  5. W najbliższą sobotę zapraszam gorąco na godzinę 9:00 do włączenia się w jesienne porządki wokół kościoła.
  6. Od przyszłego tygodnia, w ramach Diakonii Miłosierdzia, po każdym spotkaniu będziemy oferować modlitwę wstawienniczą nad każdym, kto takiej modlitwy będzie potrzebował. Osoby obmadlane będą mogły – ale nie musiały – podać intencję, w której proszą o modlitwę. Modlitwa będzie miała miejsce w kaplicy Domu Parafialnego, po spotkaniu formacyjnym.

  Warsztaty on-line ROZEZNAWANIE DUCHOWE

  Termin: piątek 27 października 2023, godz. 19:00 (online, na platformie Zoom)

  Temat: „ROZEZNAWANIE DUCHOWE – dla mniej lub bardziej początkujących”

  DLA KOGO? Członkowie wspólnot „Przyjaciele Oblubieńca”, którzy czują potrzebę pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu rozeznawania duchowego. Jesteś zaproszony szczególnie, jeśli myślisz, że jesteś za młody, za stary, zbyt głupi na korzystanie z daru rozeznawania duchowego albo przekonany, że do niczego nie jest Ci to potrzebne.

  Zapisy i szczegóły: https://forms.gle/pnBuowBDfUWx3CCE8