Dziękuję za Wasze tygodniowe posługi i proszę o dalszą otwartość serca :)))

  1. OD JUTRA ODKŁADAMY PODRĘCZNIK I ZAGŁĘBIAMY SIĘ W CZYTANIA Z DNIA, KTÓRE POMOGĄ NAM LEPIEJ PRZEŻYĆ OSTATNIE DNI WIELKIEGO POSTU. Do rozważań podręcznika wrócimy po pierwszym spotkaniu PO ŚWIĘTACH tj. po 20 kwietnia 2022.
  2. Za tydzień, w ramach spotkania będziemy przygotowywać Ciemnicę i Grób Pański.
  3. Z Jutrzni III soboty Wielkiego Postu: „Jałmużna uwalnia od śmierci / Ona oczyszcza z każdego grzechu. Woda gasi płonący ogień, a grzechy gładzi jałmużna.” DZIŚ zbieramy jałmużnę wielkopostną, która zostanie przeznaczona na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Zebrane pieniądze zostaną przekazane do Regionu.
  4. Przypominam, że w niedziele modlimy się za Seminaria Odnowy Wiary trwające w Prowincji Białostockiej. Modlimy się za kapłanów, osoby prowadzące, wspólnoty i parafie, w których SOW się odbywa
  5. W związku ze zbliżającym się Wielkim Tygodniem przypominam o dyżurach adoracyjnych naszej Wspólnoty oraz o dyżurach indywidualnych w Wielki Piątek.

Nasza Wspólnota dyżuruje w następujących godzinach:

WIELKI CZWARTEK I WIELKI PIĄTEK w godz. 21:00 – 21:30

WIELKA SOBOTA w godz. 13:00 – 15:00

Zapraszamy też do indywidualnej adoracji w Wielki Piątek od godz. 10:00 do 17:30.