Działanie „Ogród Inspiracji”

Rozpoczęliśmy działania na terenie istniejącego ogrodu, w którym stworzone będzie miejsce do spotkań i edukacji ekologicznej na łonie natury dla mieszkańców.

Prace porządkowe dotyczące wycinki starych drzew owocowych (w dużej mierze zdziczałych i już nie owocujących), wycinkę 4 drzew inwazyjnych (sumak octowiec) już są widoczne.