Projekt „Powrót do EDENU” realizowany jest przy Parafii pw. Chrystusa Króla w Białymstoku, w ramach programu  CARITAS POLSKA „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”.

W ramach projektu chcemy podzielić się z  członkami naszej wspólnoty informacjami wiedza i odpowiedzieć na kilka pytań:

  • Do czego zachęca nas Papież w encyklice “Laudato si’ – w trosce o wspólny dom” i społeczna nauka Kościoła w obszarze ekologii”;
  • Jak chronić owady i małe zwierzęta wokół nas, jakich zmian dokonać we własnym ogródku,
  • Jak przywrócić bioróżnorodność,
  • Jak zadbać o czyste powietrze.

Zaprosimy też do wspólnej pracy przy porządkowaniu ogrodu i utworzeniu ścieżki ekologicznej.

Działanie 1. Lekcje z Laudato si.

Opracowanie i upowszechnienie wśród mieszkańców osiedla rozważań encykliki Laudato si, z lekcjami o czym warto pomyśleć, co zrobić, aby przyczynić się do zmiany np. Energia, Woda, Odpady, Ziemia. Przeprowadzenie konferencji „lekcji” do refleksji, skierowanej do mieszkańców w czasie spotkań grup parafialnych oraz szersze udostępnienie i upowszechnienie wiedzy za pośrednictwem strony parafii i facebook jak również rozdanie wraz z biuletynem parafialnym informacji poszerzających wiedze o encyklice.

Działanie 2. Ogród Inspiracji.

Rewitalizacja istniejącego terenu zielonego (stworzony w latach 80-tych przy Placu ks. A. Ołdziejewskiego), w którym stworzone będzie miejsce do spotkań i edukacji ekologicznej na łonie natury dla mieszkańców. prace porządkowe umożliwiające realizacje tego działania rozpoczną się już 17.04.2021 poprzez wycinkę starych drzew owocowych (w dużej mierze zdziczałych i już nie owocujących), wycinkę 4 drzew inwazyjnych (sumak octowiec). Kolejnym etapem będzie uporządkowanie i posprzątanie części parku, o powierzchni, prace pielęgnacyjne przy formowaniu koron drzew, wertykulację i wyrównanie trawnika, nasadzenia nowych drzew liściastych (głóg i jarząb jako zaplecze pożywienia na zimę dla ptaków) i iglastych, krzewów, bylin wzbogacających runo leśne i grzybów; organizacja rabat. Etap ten realizowany będzie 24.04.2021.

Działanie 3. Ścieżka ekologiczna w Ogrodzie.

Działanie to zainicjuje organizację ścieżki, która w 2021 r. obejmie min. 5 stanowisk (stanowisko roślin miododajnych, stanowisko roślin przyciągających motyle, stanowisko lipowe/ produkujące tlen, domki dla jeży, budki lęgowe dla ptaków). Ścieżka zostanie wytyczona za pomocą obrzeża trawnikowego. Inauguracja prac, przy zaangażowaniu parafian.

Działanie 4. Spotkania edukacyjne

W okresie VI- IX. 2021r. odbędą się spotkania edukacyjne, przy współpracy z organizacjami zajmującymi się tymi zagadnieniami oraz ekspertami ze świata nauki.
Pierwszemu spotkaniu „Ratujmy jeże” – czerwiec 2021r, będzie towarzyszyło otwarcie ścieżki ekologicznej. Spotkanie dot. będzie małych zwierząt wokół nas, że szczególnym uwzględnieniem jeży i ptaków, sposobom dbania o nie, ochronie i znaczeniu dla środowiska.
Drugie spotkanie edukacyjne „Stop SMOG”, towarzyszące otwarciu ogrodu, podsumowaniu wykonanych prac i prezentacji mieszkańcom, odbędzie się na przełomie sierpnia/ września. Edukacja dot. zagrożeń związanych z niską emisją gazów, dbania o piece- działaniom sprzyjającym zachowaniu czystego powietrza (m.in. dbanie o piece, świat roślin, dni bez samochodu, gospodarowanie odpadami).
Jesteśmy pewni, że dzięki swobodnej, rodzinnej atmosferze spotkań na łonie natury łatwiej podzielić się nam będzie radami jak dbać o środowisko.