W Ewangelii IV Niedzieli Wielkanocy słyszymy, jak Pan Jezus porównuje się do pasterza miłującego i troszczącego się o owce. Dlatego tę niedzielę nazywamy Niedzielą Dobrego Pasterza, przypada w nią Światowy Dzień Modlitw o Powołania i rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Módlmy się, by nie brakowało gorliwości i apostolskiego zapału wśród kapłanów i osób zakonnych oraz o to, by nie zabrakło robotników w Winnicy Pana.

We wtorek (23.04) obchodzić będziemy uroczystość św. Wojciecha, biskupa, męczennika i patrona Polski. Zachęcamy do modlitwy w intencji Ojczyzny

W środę (24.04) obchodzimy uroczystość głównego patrona naszej Archidiecezji i Seminarium Duchownego – św. Jerzego – dobra okazja do modlitwy za nasz lokalny Kościół i powołania do naszego Seminarium. W czwartek (25.04) przypada święto św. Marka Ewangelisty, które jest tradycyjnym dniem modlitwy o urodzaje.

W przyszłą niedzielę ofiary na tacę będą przeznaczone na nasze Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne.

Tegoroczna pielgrzymka mężczyzn do Krypna wyruszy z Białostockiej Katedry 4.05 (sobota) o godz.  8.00. Ukoronowaniem wędrówki będzie Msza św. w Krypnie o godz. 18.00. Zapisy organizowane są na trasie.

Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia i zapewniamy o modlitewnej pamięci. Modlitwą otaczamy również tych Parafian, którzy odeszli w ostatnim czasie do wieczności, jak i ich rodziny.

MODLITWA O POWOŁANIA ŚW. JANA PAWŁA II
O Jezu, Boski pasterzu, który powołałeś apostołów, aby ich uczynić rybkami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego dobra ustawicznie składasz na ołtarzach swoja Ofiarę. Ty, o Pa nie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. Spraw, by – odpowiadając na Twoje wołanie – przedłużali, tu na ziemi, Twoja misje, budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata. Amen.