Dzisiejsza niedziela w Kościele powszechnym obchodzona jest jako Światowy Dzień Ubogich. Papież Franciszek ustanowione w listopadzie 2016 roku specjalnym listem apostolskim „Misericordia et Misera”, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Po raz pierwszy obchodzono ten Dzień 19 listopada 2017 roku pod hasłem „Nie miłujmy słowem, ale czynem”. Organizowano w tym dniu uroczyste Msze Święte i liczne akcje pomocy, na przykład bezpłatne posiłki lub pomoc medyczną dla osób bezdomnych i tym podobne. Może i w naszym sąsiedztwie, okolicy są osoby potrzebujące pomocy. Otwórzmy nasze serca na każdą ludzką biedę i chętnie włączmy się w działalność organizacji społecznych i kościelnych, jak Caritas, aby pomagać innym.

We wtorek (21.11), w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Gdy Maryja miała trzy lata, rodzice, Święty Joachim i Święta Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu Świętego Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od VIII wieku na Wschodzie, a od XIV wieku także na Zachodzie obchodzono specjalne święto. Dziś wspominając tamto Ofiarowanie, powinniśmy odnawiać w sobie pragnienie poświęcania się Bogu i szukania Jego woli.

W środę (22.11), przypada liturgiczne wspomnienie Świętej Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki chórzystów, lutników, muzyków, organistów, kościelnych zespołów muzycznych. Przez jej wstawiennictwo będziemy polecali Bogu naszego organistę – p. Mirosława, chór parafialny i zespół dziecięcy. Będzie to także nasza sposobność do wyrażenia wdzięczności naszym parafialnym muzykom za piękną posługę towarzyszącą naszej modlitwie. Tego dnia obchodzimy też rocznicę poświęcenia naszego kościoła – dziękczynienie Bogu za Jego obecność pośród nas i za wszystkich, którzy trudzili się przy jej wznoszeniu. Wyjątkowo nie będzie wieczornej katechezy dla dorosłych.

W następną niedzielę (26 XI) Uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata – Patrona naszej wspólnoty parafialnej.

Przygotowujemy się do tego wydarzenia przez nowennę, odprawianą codziennie o godz. 17.45. W tym roku modlimy się przez dziewięć kolejnych dni za małżeństwa i rodziny naszej parafii, szczególnie te w kryzysie – zapraszamy. Bezpośrednim przygotowaniem będzie Czterdziestogodzinne Nabożeństwo, które poprowadzi ks. Robert Koller,  w latach 2002-05 wikariusz w naszej parafii, a obecnie proboszcz parafii w Goniądzu. Rozpocznie się ono w najbliższy piątek i potrwa do niedzieli włącznie. Jego zwieńczeniem będzie uroczystość odpustowa podczas której zostaniemy zaproszeni do odnowienia aktu przyjęcia Chrystusa jako Króla i Pana naszego życia. Porządek nabożeństw w te dni będzie następujący:

– Piątek – sobota – od 17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu, od 17.30 spowiedź, 18.00 Msza św. z konferencją eucharystyczną, po niej wprowadzenie do modlitwy osobistej i adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00 z możliwością spowiedzi świętej;

– Niedziela – Msze św. według zwyczajnego porządku i adoracja od godz. 17.00

W piątek i sobotę będzie Msza św. o godz. 7.00, jak w każdy dzień powszedni.

W sobotę po Mszy św. o 18.00 zapraszamy na „wieczór chwały” – modlitwę uwielbienia Króla Wszechświata prowadzoną przez wspólnoty naszej parafii: „Przyjaciele Oblubieńca” i „Credo”.

W tym tygodniu patronują nam:

Poniedziałek (20.11) – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), powstaniec z 1863 roku, Sybirak, karmelita i kapłan galicyjski; miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem.

Środa (22.11) – św. Cecylia, dziewica i męczennica, patronka chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych.

Piątek (24.11) – św. św. Andrzej Dung-Lac i Towarzysze, męczennicy wietnamscy, którzy zginęli podczas prześladowań chrześcijan w latach 1773-1862.