1. W Wielki Poniedziałek (11.04), po Mszy św. wieczornej rozpoczniemy w naszym kościele Drogę Krzyżową, która przejdzie ulicami Niedźwiedzią, Ciołkowskiego, Gdańską, Drewnianą, Kołodziejską, Niedźwiedzią. Wyznamy w ten sposób naszą wiarę, złożymy dziękczynienie Bogu za Drogę Krzyżową Odkupienia a także zjednoczmy z nią nasze osobiste krzyże i krzyżowe drogi. Zabierzmy ze sobą lampiony a domy nasze, na trasie przemarszu niech ozdobią zapalone znicze.
  2. W środę, po Mszy św. o godz. 18.00 będziemy przygotowywali nasz kościół do Wielkanocy – prosimy o pomoc.
  3. W Wielki Czwartek o godz. 9.00 – Msza Krzyżma w Katedrze. W naszym kościele o 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej a po niej, do 22.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w milczeniu.
  4. W Wielki Piątek o 9.00 – modlitwa Słowem Bożym tzw. „Ciemna Jutrznia”; 10.00-17.30 i 19.00-22.00 – adoracja NS; 10.00-12.00, 15.00-17.30 i 19.00-22.00 – spowiedź; 15.00- I Dzień Nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego; 18.00 – Liturgia Męki Pańskiej.
  5. W Wielką Sobotę o 9.00 – modlitwa Słowem Bożym tzw. „Ciemna Jutrznia”; 10.00-16.00 – adoracja NS; 10.00-13.00 i 15.00-16.00 – spowiedź; 15.00- II Dzień Nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego; 10.00-16.00 (co pół godziny)poświęcenie pokarmów (dolny kościół); 22.00 – Wigilia Paschalna, procesja rezurekcyjna.
  6. W I Dzień Wielkanocy Msze św. o 6.00, 9.00, 10.30 i 12.00 (nie ma Mszy św. o 18.00). W Poniedziałek Wielkanocny porządek nabożeństw będzie niedzielny.
  7. Przy wyjściu z kościoła możemy nabyć wielkanocne pierniki i w ten sposób wspomóc prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego w Wilnie hospicjum dla terminalnie chorych a także wielkopostną jałmużną wspomóc misję ks. Adama Wińskiego – naszego parafianina na Kubie i złożyć ofiarę na kwiaty go Grobu Pańskiego.
  8. Niech rozpoczynający się Wielki Tydzień, poprzez praktyki religijne pomnoży w nas miłość do Boga i bliźniego. Zabierzcie, prosimy do domów świąteczny biuletyn z naszymi duszpasterskimi życzeniami i programem na czekające nas święte dni. Niech przez Was dotrze on do tych wszystkich, których z różnych względów nie ma pośród nas.