Ogłoszenia – Niedziela Palmowa

Wielki Poniedziałek
W minionych latach szliśmy ulicami naszego osiedla, odprawiając parafialną Drogę Krzyżową. W tym roku łączyć się będziemy duchowo z Drogą Krzyżową transmitowaną z naszego kościoła, o godzinie 18.30. Na znak duchowej jedności zapalmy w naszych oknach świece. Wyznajmy w ten sposób naszą wiarę i złóżmy dziękczynienie Bogu za Drogę Krzyżową Odkupienia.

Wielki Czwartek
Rozpoczyna się Triduum Paschalne – wspomnienie wydarzeń zbawczych: męki i śmierci Jezusa Chrystusa. To dzień ustanowienia dwóch sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii. Wspominamy, a zarazem upamiętniamy Ostatnią Wieczerzę, jaką Chrystus spożywał ze swymi Apostołami w ostatnią noc przed męką.
18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej (transmisja)
20.00-23.00 adoracja NS, spowiedź

Wielki Piątek
Jeden z najważniejszych dni w ciągu roku. W tym dniu wszyscy chrześcijanie wspominają mękę i śmierć Pana Jezusa. Tego dnia obowiązuje post ścisły: wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i spożycie jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki należy ograniczyć co do ilości. Post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
9.00 – „Ciemna Jutrznia” 
10.00-18.00 – adoracja NS
10.00-13.00 – spowiedź
15.00-17.30 – I Dzień Nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego, spowiedź
18.00 – Liturgia Męki Pańskiej, (transmisja)
20.00-23.00 – adoracja NS, spowiedź

Wielka Sobota
Dzień ten jest czasem oczekiwania i żałobnej ciszy po wielkopiątkowym pogrzebie Jezusa. Główną celebracją Tridum Paschalnego, jak i całego roku liturgicznego, jest wieczorna Wigilia Paschalna.
9.00 – „Ciemna Jutrznia” 
10.00-18.00 – adoracja NS
10.00-13.00 – spowiedź
15.00-20.00 – II Dzień Nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego, spowiedź
22.00 – Wigilia Paschalna (transmisja)
od 10.00-16.00, co pół godziny poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny, jeśli pozwoli pogoda wokół kościoła. Przy wyjściu z kościoła można wziąć modlitwę błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny. Jest ona pomyślana dla tych, którzy nie nawiedzą w tym celu kościoła. Jest ona także dostępna na naszej stronie internetowej


I dzień Wielkanocy
Msze św. 6.00, 9.00, 10.30 i 12.00 (transmisja), 18.00

Poniedziałek Wielkanocny
Msze św. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 (transmisja), 18.00

Przypominamy, że dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św., została udzielona do 30 maja 2021 r. osobom, które w dobrze uformowanym sumieniu podejmują decyzję o pozostaniu w domu ze względu na zagrożenie, które stwarza epidemia. Nie dotyczy to jednak osób, które zwalniając się z Eucharystii, nie zwalniają się jednocześnie z innych niekoniecznych spotkań i zgromadzeń.

Prosimy o dostosowanie się do obostrzeń związanych z panującą epidemią

Przy wyjściu z kościoła można złożyć ofiarę na kwiaty do Grobu Pańskiego, wielkopostną jałmużnę na kubańską misję naszego parafianina ks. A. Wińskiego.

Niech rozpoczynający się Wielki Tydzień, poprzez praktyki religijne pomnoży w nas miłość do Boga i bliźniego. Niech w ten sposób promieniuje nasza wiara i ufność. Zabierzcie, prosimy do domów świąteczny biuletyn z naszymi życzeniami i programem na święte dni. Niech przez Was dotrze od do tych wszystkich, których z różnych względów nie ma pośród nas.