W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. To ci, którzy już opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że człowiek jest w stanie czynić i pomnażać dobro. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy. Przypominamy, że do poniedziałku włącznie zamknięte są cmentarze. Modlitwa za zmarłych powinna być zanoszona do Boga zawsze i na każdym miejscu, zaś łaskę odpustu za nawiedzenie cmentarza można uzyskać w tym roku przez cały listopad. Warunki: pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych, stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia, ale jako chrześcijanie ufamy, że i nasi bliscy zmarli, i kiedyś my sami, dołączymy do grona świętych i błogosławionych. W drugim dniu listopada Kościół wspomina Wszystkich Wiernych Zmarłych. Bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich zmarłych nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem; święci są Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem oczyszczającym się. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w niebie. W poniedziałek w naszym kościele będą sprawowane trzy Msze Święte w następujących godzinach: 7.00, 9.00 (poprzedzą ją wypominki) i 18.00. Modlitwa wypominkowa także dzisiaj o 17.00 i we wtorek także o 17.00.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W naszych modlitwach w czwartek będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie, zwłaszcza podczas Godziny Świętej i Mszy św. o godz. 17.00. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za ostatnie akty profanacji miejsc świętych i ludzkiego życia, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od 15.00-21.00 (z możliwością skorzystania z spowiedzi) i nabożeństw po Mszy św. o godz. 7.00 i 18.00.

Pierwszopiątkowe odwiedziny chorych zostają odwołane. Służymy posługą sakramentalną na indywidualne życzenie.

W sobotę kolejny raz zawierzymy naszą wspólnotę i cały świat Niepokalanemu Sercu Maryi podczas nabożeństwa o godz. 7.00 i 18.00 (z różańcem fatimskim).

W przyszłą niedzielę, po Mszy św. o godz. 12.00 w dolnym i górnym kościele spotkanie uczniów klas VII, którzy w przyszłym roku przystąpią do sakramentu bierzmowania.

W przyszłą niedzielę ofiary na tacę będą przeznaczone na fundusz remontowy naszej parafii. Jak Bóg da, we wtorek rozpocznie się opóźniony montaż głównych drzwi.

W minionym tygodniu otrzymaliśmy wiele wyrazów życzliwej troski z co serdecznie dziękujemy. Jubilatów, solenizantów i wszystkich naszych Parafian, gdziekolwiek są zawierzamy wstawienniczej modlitwie wszystkich Świętych.

 

W tym tygodniu patronuje nam:

 • 4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, wielki reformator Kościoła.

 

 

 

I n t e n c j e  m s z a l n e

 

2  listopada 2020 – poniedziałek

7:00    1. + Leszek, Maria, Józef Zadykowicz, Władysława (f), Władysław, Tadeusz Grodzik

 1. + Marianna i Józef Chaberek

9:00    1. Msza święta z wypominków

 1. O zdrowie Danuty i Małgorzaty (sem.)

18:00 1. + Henryk Prokopczyk (2 gr.)

 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące
 2. + Cezary Kadzewicz

 

3 listopada 2020 – wtorek

7:00    1. + Józef i Stanisława

 1. + Henryk Prokopczyk (3 gr.)

17.00  Nieustająca Nowenna do Miłosiedzia Bożego

18:00 1. Msza święta z wypominków

 1. + Zbigniew Milewski (2 r.)
 2. + r. Choromańskich, Wiśniewskich (sem.)

 

 

4 listopada 2020 – środa

7:00    1. W urodziny Agnieszki Zielińskiej

 1. + Aniela i Edward Średziński

18:00 1. W intencji Przyjaciół Oblubieńca

 1. + Paweł Breś
 2. + Irena Zajkowska
 3. + Henryk Prokopczyk (4 gr.)

 

5 listopada 2020 – czwartek

7:00    + Henryk Prokopczyk (5 gr.)

18:00 1. + Eugenia, Aleksander, Stanisław, Edward, Irena r. Treblińskich

 1. + r. Wierzbickich, Domańskich
 2. W intencji Michała i jego rodziny

 

6 listopada 2020 – piątek

7:00    1. + r. Wawrzyniaków, Ciuruków, Skowrońskich, Łyczkowskich, Drożdżów

 1. + Henryk Prokopczyk (6 gr.)
 2. + Leszek Wolny

18:00 + Kazimierz, r. Babul

 

7 listopada 2020 – sobota

7:00    + Zbigniew Pieńczak

13:30 Chrzest: Zofia Tiszczenko

18:00 1. + z KŻR i ich rodzin

 1. W 1 ur. Szymona i za rodziców
 2. + Henryk Prokopczyk (7 gr.)

 

8 listopada 2020 – niedziela

7:30    1. W 10 ur. Helenki

9:00    1. + Henryk Sznejder (15 r.)

 1. + Henryk Prokopczyk (8 gr.)

10:30 1. + Edward Średziński, Halina i Edmund Chojnowscy, r. Chojnowskich

 1. + Zofia Puchalaska (30 dz.) – sem.

12:00 1. W intencji Parafian

 1. W urodziny Stanisława Dziełaka

18:00 1. + Stanisław Maliszewski (1 r.)

 1. + Andrzej, r. Duchnowskich, Przemysław, Kazimierz r. Kojro, Marianna, Franciszek r. Godlewskich (sem.)