Kochani, posyłamy Wam kilka słów o Wielkim Czwartku z nadzieją, że pomogą one w przeżyciu tego dnia możliwie najlepiej w tych okolicznościach, jakie nam obecnie towarzyszą.

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii. Tego dnia wielu z nas uczestniczyło w Mszy Krzyżma w Katedrze odprawianej przez naszych biskupów i niemalże wszystkich prezbiterów naszej Archidiecezji. Święci się na niej oleje do sakramentów: chrztu, bierzmowania i kapłaństwa (olej krzyżma) i chorych oraz olej katechumenów. Biskupi i prezbiterzy odnawiają podczas tej Mszy swoje kapłańskie przyrzeczenia. W tym roku Msza św. Krzyżma będzie sprawowana beż udziału prezbiterów i wiernych. Ksiądz Arcybiskup poświęci oleje, zaś kapłańskie przyrzeczenia będą ponowione w innym czasie.

Wieczorem, w naszym kościele o godz. 18.00 będzie sprawowana Msza Wieczerzy Pańskiej. Jesteś zaproszony do duchowego w niej uczestnictwa poprzez bezpośrednią transmisję. Zarezerwuj dobrą godzinę na wieczerzę paschalną z Jezusem. To, co będzie działo się w kościele nie jest wspomnieniem z odległej przeszłości, ale urzeczywistnieniem tamtej nocy ważnych słów i znaczących gestów. Bądź świadomym jej uczestnikiem! Tak, jak w Palmową Niedzielę przygotuj stół, postaw na nim krzyż i świece, wyłącz piekarnik i zakręć gazowe kurki … Zaproś do stołu domowników. Uświadom im, że za chwilę będzie dany CHLEB DAJĄCY ŻYCIE WIECZNE. Postaraj się być uczestnikiem akcji liturgicznej a nie biernym jej widzem: włączaj się w śpiew, odpowiadaj na wezwania kapłana, wsłuchaj się w teksty czytań mszalnych (znajdziesz je tutaj: https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2019-04-18), jeśli jesteś w stanie łaski uświęcającej przyjmij duchową Komunię Świętą, trwaj w dziękczynieniu za Eucharystię i Kapłaństwo. Pomogą Ci w tym psalmy (114-118). Śpiewał je Jezus wraz z uczniami na zakończenie Ostatniej Wieczerzy. Obmyj nogi domownikom. Najpierw mąż i ojciec, żonie i dzieciom. Potem żona i matka, mężowi i dzieciom, dzieci rodzicom. Niech nikt nie zostanie pominięty. W Ewangelii, którą przed chwilą słyszałeś obmycie nóg zastępuje ustanowienie Eucharystii.

Nasz kościół będzie otwarty do g. 22.00. Możesz w tym czasie adorować Jezusa i skorzystać z sakramentu spowiedzi. Nie zapomnij, że jednorazowo w kościele może przebywać 5 osób. Uszanuj to w trosce o zdrowie i życie Twoje i bliźnich. W ten sposób realizuje się Przykazanie Miłości. Tego wieczoru towarzysz Jezusowi w Ogrójcu. W tym czasie możesz modlić się Słowem Bożym – Mk 14,32-42). Życzymy Ci głębokich wielkoczwartkowych przeżyć i nadziei, że wkrótce spotkamy się w naszym parafialnym kościele. Wszakże to Dom naszego Ojca – a do domu się wraca …