Kochani, posyłamy Wam kilka słów z nadzieją, że pomogą one przeżyć Wielki Piątek bez fizycznego udziału w Liturgii Męki Pańskiej.

Wielki Piątek jest dniem naszego Odkupienia. Nic ani nikt nie może tego zmienić! Nic też nie zastąpi wspólnotowego udziału w Liturgii Męki Pańskiej. Nie mamy wpływu na sytuację, w której się znaleźliśmy a jedyne, co pozostaje to w duchu posłuszeństwa przyjąć i podporządkować się zarządzeniom odpowiednich służb z wiarą, że dzięki nim realizujemy Przykazanie Miłości Bliźniego.

W Wielki Piątek jesteś zaproszony do duchowego udziału w liturgii Męki Pańskiej. Będzie ona transmitowana z naszego kościoła o godz. 15.00. Przygotuj się do tego podobnie, jak do Mszy św. Wieczerzy Pańskiej. Dzisiaj stół pozostaw bez obrusa, tak jak ołtarz w kościele, postaw na nim krzyż, świece. Sprawdź, czy nic nie będzie przeszkadzało w przeżywaniu godziny naszego Odkupienia. Przygotuj teksty liturgii Słowa – zacznie ona nasze zgromadzenie liturgiczne

(znajdziesz je tutaj:  https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2020-04-10).

Śledź uważnie czytania. Każde słowo w nich zawarte jest skierowane do ciebie. Odnajdź siebie w ogrodzie pojmania Jezusa, przed Annaszem, przypatrz się zaparciu się Piotra, udaj się do Piłata, wsłuchaj się w opowiadających się za uwolnieniem Barabasza, wysłuchaj skazującego wyroku, stań pod krzyżem, by być świadkiem Jego śmierci i pogrzebu. Po kazaniu módl się z całym Kościołem w piękniej modlitwie wiernych. Dołącz do niej swoje intencje. Następnie odkryj prawdę KRZYŻA – życiodajnego DRZEWA. Jeśli tak się stało, jeśli uwierzyłeś, że to DRZEWO ŻYCIA a nie śmierci to adoruj Go, tzn. wtul się w krzyż i zjednocz z NIM swoje osobiste krzyże. Ostatni moment Liturgii Męki Pańskiej to Komunia – OWOC krzyża. Jesteś zaproszony, by na sposób duchowy się nim posilić. Teraz Jezus zostanie przeniesiony do GROBU – ŻYWY, bo śmierć jest pokonana. ON nie został zabity – ON oddał ŻYCIE dla naszego życia. Pozostając w domu możesz śpiewać Gorzkie Żale (II i III cz.)

znajdziesz je tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=NviOQm8X4mM&t=39s).

Może to dobra okazja, by dać w domu odpowiedniejsze miejsce krzyżowi?

Nasz kościół będzie otwarty do godz. 22.00. Jesteś zaproszony na adorację.  Będziesz mógł także skorzystać z sakramentu pokuty. Pamiętaj, że w kościele może być 5 osób. Wystrzegaj się duchowego łakomstwa i pomyśl o tych, którzy być może czekają pod drzwiami kościoła. Przed zakończeniem dnia wróć jeszcze raz do opisu Męki Pańskiej i podziękuj za Krzyż Odkupienia.