Jutro Uroczystość Św. Stanisława – głównego patrona Polski. W naszych modlitwach pamiętajmy o Arcybiskupie Seniorze Stanisławie.

Rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Powołania do Służby Bożej. Zachęcamy do modlitwy o dobre powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.

Z tej okazji w przyszłą niedzielę modlitwą i ofiarą będziemy mogli wspomóc nasze Seminarium Duchowne.

Od 19 do 21 maja odbędzie się w naszej parafii kurs ewangelizacyjny Eureka na który zapraszamy młodzież licealną i gimnazjalną, która chce pogłębić przyjaźń z Panem Bogiem. Bliższe informacje w zakrystii.

Dzieci i młodzież (od 3 klasy szkoły podstawowej) naszej parafii zachęcamy do wzięcia udziału w dwutygodniowych wakacjach z Bogiem w formie rekolekcji oazowych Ruchu Światło Życie. Zapisy u ks. Wojciecha.

Zapraszamy na parafialną pielgrzymkę śladami Jezusa do Ziemi Świętej. Planujemy ją od 6 do 13 września 2017 r. Bliższe informacje i zapisy w zakrystii.

Dzisiaj, po Mszy św. o godz. 18.00 rozpocznie się w naszej parafii kurs przedmałżeński. Potrwa on do 11 czerwca włącznie. Zapisy podczas pierwszego spotkania.

Spotkania formacyjne:

Schola „Przyjaciół Oblubieńca” (dorośli): poniedziałek 18.30 (dom parafialny)

Chór: wtorek 18.30 (dom parafialny)

Kandydaci na ministrantów: środa 17.15 (dom parafialny)

Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca: środa, 19.00 (kościół)

Ruch Światło Życie: piątek 18.30 (dom parafialny)

Matki w modlitwie: czwartek 19.00 (dom parafialny)

Promyki Jezusa Miłosiernego: sobota 10.00 (dom parafialny)

Schola dziecięca: niedziela 9.00 (dom parafialny)

Czym jest „Oaza”?

Podstawowym zadaniem Ruchu Światło-Życie – „Oazy” jest osiąganie dojrzałości chrześcijańskiej. Służy temu bogata formacja: wspólnie przeżywana Eucharystia; regularne spotkania formacyjne w małej grupie, których celem jest pogłębianie wiary i kształtowanie właściwych postaw moralnych; modlitwa wspólnotowa; uczestnictwo w rekolekcjach, których istotą jest doświadczenie miłości i bliskości Pana Boga w liturgii, we wspólnocie, na modlitwie i poprzez słowa Pisma Świętego; codzienna modlitwa osobista z Pismem Świętym, zwana „Namiotem Spotkania”; służba parafii; doświadczenie radości z zabawy i wspólnych wyjazdów. Jednym słowem stawanie się NOWYM CZŁOWIEKIEM – to coś dla Ciebie!

I n t e n c j e  m s z a l n e

 8.05. – Poniedziałek – Uroczystość Św. Stanisława BM

7:00   1) + Kazimiera Gil ( 8 gr.)

2) + Eugeniusz Andrzejak ( 8 gr.)

3) + Stanisław, Stanisława, Antoni, Kazimierz ( sem. )

18:00  1) + Zygmunt Danowski

2) + Stanisława Sęk

3) + Edward Cackowski ( 5 r.), Czesław, Aniela

4) O zdrowie Teresy Markowskiej (sem. )

9.05. – Wtorek

7:00   1) + Eugeniusz Andrzejak ( 9 gr.)

2) + Kazimiera Gil ( 9 gr.)

3) + Stanisława, Olga, Antoni zm. z r. Konieckich

18:00            1) + Tadeusz Wasilewski

2) + Witold, Bronisława, Kazimierz z r. Iłendo

10.05. – Środa

7:00   1) + Kazimiera Gil ( 10 gr.)

2) + Eugeniusz Andrzejak ( 10 gr.)

18:00  1) W intencji zespołu muzycznego Bajler

2) + Krystyna Dakowicz

3) W intencji Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca

11.05. – Czwartek

7:00   1) + Eugeniusz Andrzejak ( 11 gr.)

2) + Kazimiera Gil ( 11 gr.)

18:00 1) + Józef i Danuta

2) + Andrzej Hryniewicki ( 10 r.)

3) W intecji Ani w dniu 11 urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w życiu

12.05. – Piątek

7:00   1) + Kazimierz Konstantynowicz

2) + Eugeniusz Andrzejak ( 12 gr.)

18:00  1) Dziękczynna za przeżyte lata Teresy i Henryka i o opiekę Bożą

2) + Kazimiera Gil ( 12 gr.)

3) + Eugeniusz ( 18 r.)

  1. 05. – Sobota

7:00   1) + Kazimiera Gil ( 13 gr.)

2) + Mieczysław Orłowski

3) + Eugeniusz Andrzejak ( 13 gr.)

14.05. – Niedziela

18:00 1) W intencji Julii z okazji I Komunii św.

2) KŻR p. Kuczyńskiej Teresy o Boże błogosławieństwo i za dusze zmarłych członkiń

3) + Teresa Piwowarczyk

4) 18 ur. Karoliny Fidziukiewicz (sem.)

7:30 + Stanisław ( 6 r.)

9:00   1) + Kazimiera Gil ( 14 gr.)

2) + Adam i Stanisław Czerniawscy oraz zmarli z ich rodzin

10:30 1) O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jadwigi i Andrzeja Koć i ich dzieci: Anny, Małgorzaty, Izabeli, Beaty z rodziną, Jarosława z rodziną, Radosława z Rodziną

2) + Jan Czołpiński, Zofia i Jan, Stefania i Władysław ( sem. )

12:00  1) 2 r. ślubu Joanny i Tomasza

2) + Eugeniusz Andrzejak ( 14 gr.)

3) 18 ur. Karoliny Fidziukiewicz (sem.)

Chrzest: Kaja Olszewska

18:00            + Regina Szeps, Zbigniew, Leszek, Marek, Janina Wrotnowska, Edward Wrotnowski

Odeszła do Pana: + Maria Brałkowska