Ojciec Święty Franciszek mianował Metropolitą Białostockim ks. Tadeusza Wojdę, pracownika watykańskiej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Święcenia biskupie i ingres do katedry białostockiej odbędą się 10 czerwca 2017 r. Księdza Arcybiskupa Nominata powierzamy Panu Bogu, Arcybiskupowi Edwardowi dziękujemy za pasterską posługę.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za zaangażowanie się w przygotowanie naszej świątyni do Triduum Paschalnego i Wielkiej Nocy. Państwu Burbulom za projekt i wykonanie dekoracji, paniom Dorocie i Agnieszce za dekoracje kwiatowe, Wspólnocie Przyjaciół Oblubieńca, p. Marii i Dominikowi wraz z Kołami Różańcowym za przygotowanie dekoracji. Ministrantom, lektorom, chórowi, scholi, wspólnotom parafialnym za żywy udział w liturgii i adoracji Najświętszego Sakramentu. Niech Bóg będzie wszystkim nagrodą.

W następną niedzielę, tzw. „Przewodnią” obchodzić będziemy Święto Miłosierdzia Bożego. Tego dnia, o godzinie 13.00 z kościoła Niepokalanego Serca Maryi wyruszy piesza pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ul. Radzymińskiej. Jej zwieńczeniem będzie Msza św. o godz. 15.00.

Tego dnia rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia, który ma nam przypomnieć o wypływającym z naszej wiary obowiązku pomocy potrzebującym. Stąd w przyszłą niedzielę ofiarami do puszek będziemy mogli wspomóc Kościół w Syrii.

Przed świętami posłaliśmy ks. Adamowi Wińskiemu, naszemu parafianinowi pracującemu na Kubie jałmużnę wielkopostną w wysokości 3786,83 zł. i 20 $US. Ks. Adam dziękuje za ofiary i modlitwę w intencji jego i tych wśród których pracuje. Listy ks. Adama zamieszczane są regularnie na naszej stronie internetowej.

 

 

 

I n t e n c j e  m s z a l n e

18.04. – Wtorek w Oktawie Zmartwychwstania

7:00 – 1) + Mieczysław Orłowski (17 gr.)

2) + Halina Mazurczyk (2 r.), Wiktoria, Antoni

3) + Anna, Ignacy, Jan, Eugenia, Kazimierz

18:00 -1) + Zygmunt Danowski

2) + Jan Dakowicz, Arkadiusz Geresz oraz zm. z r. Dakowiczów

 

19.04. – Środa w Oktawie Zmartwychwstania

7:00 –  1) + Mieczysław Orłowski (18 gr.)

2) + Józefa, Aleksander, Wacław, Krystyna, zm. z r. Rutkowskich

18:00 – 1) 18 ur. Dominika

2) Dziękczynna 52 lata małżeństwa Elżbiety i Franciszka

3) W intencji Amelii

 

20.04. – Czwartek w Oktawie Zmartwychwstania

7:00 – 1) + Mieczysław Orłowski (19 gr.)

2) + Tadeusz, o darowanie win i wieczny odpoczynek

3) + Janina Wojno, Jan Wojno; Ryszard, Irena Werpachowscy

18:00 – 1) W intencji Wspólnoty Matki w Modlitwie

2) W urodziny Andrzeja

3) + Halina Zmiejko

 

21.04. – Piątek w Oktawie Zmartwychwstania

7:00 – 1) + Janina Kryńska

2) + Mieczysław Orłowski (20 gr.)

18:00 – 1) + Jadwiga Rachwało

2) + Piotr Litwińczuk

3) + Antonina Warlik-Kalinowska (5 r.)

4) Dziękczynna 30 lat małżeństwa Teresy i Krzysztofa Popławskich, o bł. Boże w życiu (sem.)

 

22.04. – Sobota w Oktawie Zmartwychwstania

7:00 – 1) + Mieczysław Orłowski

2) + Mieczysław Orłowski (21 gr.)

 

23.04. – Niedziela Miłosierdzia Bożego

18:00 – 1) + Wiesław Wawiernia

2) + Jerzy Jurczak

3) 30 r. ślubu Joanny i Krzysztofa Tercjak

7:30 – + Andrzej, Jerzy Kulik (7 r.)

9:00 – 1) W intencji Jadwigi Podlaskiej z ok. 90 r. urodzin z prośbą o bł. Boże i opiekę MB na każdy dzień życia.

2) + Halina, Aleksandra, Aleksander (sem.)

10:30 – + Wojciech Oksztol

12:00 – 1) W intencji Piotra Matoszko z okazji 11 urodzin, za rodziców i dziadków z r. Gil i Bielskich

2) + Mieczysław Orłowski (22 gr.)

18:00 – O zdrowie i bł. Boże dla Leszka, Jolanty i Tomka

Odeszli do Pana: ś.p. Wiesław Wawiernia, Bolesław Wasiluk, Halina Zmiejko

Sakrament Chrztu Świętego przyjęli: Laura Szczęsna, Hanna Ramatowska, Martyna Gryckiewicz, Julia Leonik