Drodzy Parafianie!

Święty Jan Paweł II powiedział do nas: „potrzeba dzisiaj bardzo światu, a także naszej Ojczyźnie ludzi dojrzałej wiary, którzy z odwagą i mocą wyznają Chrystusa w każdym miejscu i w każdej sytuacji. Potrzeba prawdziwych heroldów Ewangelii i Zwiastunów prawdy. Ludzi, którzy wierzą i miłują tę Bożą Miłość oraz zmieniają w służbę człowiekowi. Największym bogactwem jakie możemy przekazać młodemu pokoleniu, jest nasza WIARA”.

Konsekracja naszej świątyni i Misje Święte, które będą w naszej Parafii niech będą dla nas wszystkich czasem spojrzenia na siebie w prawdzie i podjęcia pracy nad umocnieniem naszej wiary; odrzuceniem tego co jest słabe i złe! Misje Św. to Łaska Boża, której nie można nam odrzucić! Misje Św. to czas szczególnej obecności Chrystusa wśród nas!

W czasie Misji Świętych sam Chrystus Pan „przyjdzie szukać i zbawiać to, co zginęło”. W czasie Misji Świętych sam Chrystus będzie przebaczał grzechy nawet największym grzesznikom. W czasie Misji Świętych sam Chrystus, który „do końca nas umiłował” chce, pragnie, abyśmy się duchowo odnowili i innym pomagali pojednać się z Bogiem oraz z bliźnimi.

Siostry i Bracia, niech odtąd nasze modlitwy, nasze Msze Święte, Komunie Święte, Adoracje, dobre czyny będą składane Panu Bogu w intencji tych czekających nas Misji Świętych.

Szczególną prośbę kierujemy do wszystkich osób starszych, chorych, cierpiących w naszej Parafii, aby swoim cierpieniem pomogli Chrystusowi Panu zbawiać tych, którzy najbardziej potrzebują Bożego Miłosierdzia. Zatem niech każdy z nas, pomimo codziennych zajęć i obowiązków, zrobi wszystko, by skorzystać z obficie zastawionego stołu Słowa Bożego podczas Misji Świętych i weźmie czynny udział w codziennych Nabożeństwach.

BÓG, który jest MIŁOŚCIĄ zaprasza: Ciebie, Twoją Rodzinę, Przyjaciół, Znajomych i Starszych, Dorosłych oraz Młodych i Dzieci. W tym świętym dziele niech nam wszystkim towarzyszy Błogosławieństwo Jezusa Chrystusa Króla, opieka Matki Najświętszej Matki Miłosierdzia oraz wstawiennictwo świętych naszych Patronów.

W nadziei na wspólne spotkania przy Chrystusowym ołtarzu i na serdeczną modlitwę zapraszają wasi Duszpasterze i Księża Misjonarze…