Dobry – Miłosierny Boże!
Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej Wspólnoty Parafialnej! Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej parafii. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy:

„Przyjdź Królestwo Twoje”.

Dopomóż nam przygotować się dobrze do Misji świętej, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwróceniu od Boga.

„Przyjdź Królestwo Twoje”.

Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nas nauczyli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi.

„Przyjdź Królestwo Twoje”.

Prosimy Cię przez Twego Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana. Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej naszej Parafii, aby przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej Parafii.

„Przyjdź Królestwo Twoje”.

Matko Kościoła! Matko Miłosierdzia, bądź Matką parafii w czasie tych misji świętych i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem o co z pokorą prosimy!
Amen!