27 Niedziela Zwykła 4.10.2015r.

„Otwórzcie drzwi Chrystusowi” by „odnowić wszystko w Chrystusie”

730 Msza Święta z nauką Misyjną dla wszystkich.
900 Msza Święta z nauką Misyjną dla wszystkich.
1030 Msza Święta z nauką Misyjną dla dzieci i rodziców.
1200 Msza Święta z nauką Misyjną dla wszystkich.
1730 Różaniec.
1800 Msza Święta z nauką Misyjną – prosimy młodzież i rodziców.

Poniedziałek 5.10.2015r.

Dzień osobistej refleksji
Czy potrzebuję nawrócenia?

845 Modlitwy Misyjne.
900 Msza Święta z nauką Misyjną dla wszystkich.
1100 Msza Święta z nauką Misyjną dla wszystkich.
1630 Msza Święta z nauką Misyjną dla Młodzieży i Dziatwy Szkoły Podstawowej.
1730 Różaniec.
1800 Msza Święta z nauką Misyjną dla wszystkich, po Mszy Świętej Nauka stanowa dla Ojców, Mężczyzn.
2100 Apel Maryjny (przynosimy ze sobą lampiony).

Wtorek 6.10.2015r.

Dzień żywej wiary odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i Sakramentu Bierzmowania.
Czy Jezus Chrystus jest dla mnie najważniejszą miłością?

845 Szkoła Modlitwy.
900 Msza Święta z nauką Misyjną dla wszystkich.
1100 Msza Święta z nauką Misyjną dla wszystkich.
1630 Msza Święta z nauką Misyjną dla Młodzieży i Dziatwy Szkół Podstawowej.
1730 Różaniec.
1800 Msza Święta z nauką Misyjną dla wszystkich, po Mszy Świętej Nauka stanowa dla Matek, Niewiast, Kobiet.
2100 Apel Maryjny (przynosimy ze sobą lampiony).

Środa 7.10.2015r.

Dzień przebaczenia, pojednania i spowiedzi.
„Panie ile razy mam przebaczyć”, „czy grzechem ranię Boga i ludzi”?

830 Nabożeństwo przebłagalne: Spowiedź i Msza Święta.
1030 Nabożeństwo przebłagalne: Spowiedź i Msza Święta.
1200 1600 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy…
1630 Liturgia Słowa z nauką Misyjną dla Dziatwy i Młodzieży oraz Spowiedź Święta.
1730 Nabożeństwo przebłagalne Spowiedź i Msza Święta.
2100 Procesja Różańcowa dookoła Kościoła z racji Wspomnienia Matki Bożej Różańcowej odmawiamy Różaniec.

Czwartek 8.10.2015r.

Dzień Eucharystii, dzień Pamięci o naszych zmarłych, drugi dzień Spowiedzi Świętej.
„Do końca nas umiłował”, „pamięć jest wyrazem miłości”

830 Spowiedź.
900 Msza Święta z nauką Misyjną dla wszystkich.
1030 Spowiedź.
1100 Msza Święta z nauką Misyjną dla wszystkich.
1200 1800 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
1500 Godzina Miłosierdzia Koronka do Miłosierdzia Bożego.
1730 Różaniec.
1800 Msza Święta z nauką dla Wszystkich, po Mszy Świętej procesja dookoła Kościoła i modlitwy za zmarłych zakończona Apelem maryjnym (przynosimy ze sobą lampiony)

Piątek 9.10.2015r.

Dzień Chrystusowego i mojego Krzyża, Dzień Miłosierdzia Bożego.
„z Wieczernika na Kalwarię”.

845 Modlitwy Misyjne.
900 Msza Święta z nauką Misyjną dla wszystkich (opowiedzenie się za Jezusem Chrystusem naszym Panem).
1100 Msza Święta dla Chorych, Starszych i Cierpiących z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych oraz Błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem Lourdes’kim.
1300 Odwiedzamy Chorych w domach.
1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
1730 Różaniec.
1800 Droga Krzyżowa dookoła Kościoła, Nabożeństwo przy Krzyżu Misyjnym, Poświęcenie Krzyży Rodzinnych (przynosimy ze sobą Krzyże), Adoracja Krzyża Misyjnego Msza Święta.

Sobota 10.10.2015r.

Dzień Rodziny Chrześcijańskiej Małżeństwo i Rodzina
Odnowienie ślubów Małżeńskich Błogosławieństwo dzieci.
„Ślubuję Ci Miłość, Wierność i Uczciwość Małżeńską”.

845 Modlitwy Misyjne.
900 Msza Święta z nauką Misyjną dla wszystkich. Odnowienie Przyrzeczeń Małżeńskich
przychodzimy całymi Rodzinami.
1100 Msza Święta z nauką Misyjną dla wszystkich. Odnowienie Przyrzeczeń Małżeńskich
przychodzimy całymi Rodzinami.
1630 Msza Święta z nauką Misyjną dla wszystkich. Odnowienie Przyrzeczeń Małżeńskich
przychodzimy całymi Rodzinami.
1730 Różaniec.
1800 Msza Święta z nauką Misyjną dla wszystkich. Odnowienie Przyrzeczeń Małżeńskich
przychodzimy całymi Rodzinami.

28 Niedziela Zwykła 11.10.2015r.

Dzień Konsekracji naszej Świątyni.
„Moja odpowiedzialność za Kościół”.

730 Msza Święta z nauką Misyjną dla wszystkich.
900 Msza Święta z nauką Misyjną dla dzieci i rodziców. Błogosławieństwo dzieci oraz Matek w stanie Błogosławionym.
1200 Msza Święta z nauką ogólną i Konsekracja naszej Świątyni pod przewodnictwem Najdostojniejszego Ks. Abp Prof. Dr Hab. Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego.
1730 Różaniec.
1800 Msza Święta z nauką Misyjną dla wszystkich – zawierzenie Parafii Chrystusowi Królowi