* 11 lutego – Święto N.M.P z Lourdes – XXII Dzień Chorego. Tego dnia zapraszamy na 18:00 na Msze wszystkich chorych. Podczas Eucharystii będzie można przyjąć sakrament chorych.

* 14 lutego – Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy

* Za tydzień w niedzielę taca przeznaczona na Seminarium Duchowne w Białymstoku.

* Z powodu ferii spotkania młodzieży przygotowującej się do bierzmowania odbędą się w lutym w terminach:
I klasa gim. – II niedziela
II klasa gim. – III niedziela
III klasa gim. – IV niedziela

* Odwiedziny duszpasterskie:
Poniedziałek 9 II 2015r. od 15:00: ul. Słowicza, ul. Ptasia, ul. Wilcza
Wtorek 10 II 2015r. od 15:00: ul. Brańska, ul. Drewniana (od rzeki do ul. Mickiewicza)
Środa 11 II 2015r. od 15:00: ul. Sokola (od ul. Niedźwiedziej do ul Wiewiórczej)
Sobota 14 II 2015r. od 10:00 Pozostałe rodziny, w których w tym roku nie było jeszcze kolędy, a chciałyby przyjąć.