W Imię Boże od 7 stycznia tj. od środy rozpoczynamy Wizytę Duszpasterska zwaną u nas Kolędą. Tradycja poucza nas, że na początku Nowego Roku odwiedza nasze rodziny duszpasterz czyli Ksiądz pracujący w naszej Wspólnocie Parafialnej. Odwiedza rodziny, aby w ich intencji wspólnie modlić się o Opiekę Bożą, o dobre zdrowie, o Boże Błogosławieństwo o wzajemną miłość w rodzinie oraz o wszelkie potrzebne łaski w Nowym Roku do Ojca Miłosiernego. Aby również zorientować się o życiu duchowym naszych Parafian. Jako kapłan udziela naszej rodzinie Błogosławieństwa w IMIĘ PANA.

Wypada aby podczas Kolędy w naszej rodzinie byli obecni wszyscy domownicy, by nikogo nie brakowało. Starym już utartym i pięknym zwyczajem nasza rodzina przekazuje, czyli odprowadza kapłana do sąsiada. My znamy się doskonale i wiemy kto Księdza po kolędzie przyjmuje; i wiemy kto na niego czeka… Nasza serdeczna Prośba – nie zostawiajmy Księdza samego!!! To jest istotne…!

Stół przykryty białym obrusem, na którym powinny stać: Krzyż Święty, Pismo Święte, zapalone świece oraz Woda Święcona. Dziatwa chodząca do szkoły a zatem i na lekcje religii przedstawi wcześniej już przygotowane zeszyty z Katechezy, natomiast młodzież ucząca się poza terenem parafii przedstawi zaświadczenie od Katechety o uczęszczaniu na lekcje Religii… Rodziców prosimy o przypomnienie, dopilnowanie i zmobilizowanie młodzieży, z resztą dla Waszego dobra!!!

Drodzy – chciejmy zrozumieć słowa Chrystusa, który powiedział: „Kto was Przyjmuje Mnie przyjmuje, a kto wami gardzi Mną gardzi…”

Kolęda trwać będzie od godziny 15 do 21.30 (wyjątkowo do 22); natomiast w soboty od godziny 10 do godziny 16.
Kochani – czekamy w duchu modlitwy na spotkanie z Kapłanem, którego do naszego domu przyprowadzi nasz sąsiad.

W czasie kolędy Msze Święte będą odprawiane tylko rano o godzinie 7 (aż do odwołania), natomiast soboty i niedziele bez zmian. Kancelaria Parafialna będzie czynna tylko w godzinach rannych. Plan kolędy będzie podawany na bieżąco podczas ogłoszeń duszpasterskich oraz w internecie (www.parafiachk.bialystok.pl – zakładka KOLĘDA).

Moi Drodzy podczas kolędy chcemy i powinniśmy zbierać ofiary na potrzeby naszego Kościoła. W tym roku, jak sami wiecie musimy dokończyć malowanie kościoła na zewnątrz (elewacja zewnętrzna), chcemy poprawić schody główne i boczne prowadzące do kościoła oraz pragniemy uzupełnić witraże od strony chóru z jednej i drugiej strony…

Dlatego nie najważniejsza jest ofiara dla księdza lecz przede wszystkim na KOŚCIÓŁ, który stanowimy, do którego należymy i za który odpowiadamy!!! A jak Pan Bóg nam pozwoli to w tym roku będzie konsekracja naszego kościoła – czyli poświęcenie, oddanie budynku Kościoła wyłącznie na służbę Panu Bogu… Bardzo prosimy o modlitewne wsparcie tego celu.

Uwaga!!! – Składając ofiarę na Kościół należy zaznaczyć, ile ksiądz ma obowiązek wpisać! Bowiem nie ksiądz Proboszcz, ani nie ksiądz Prefekt, maja decydować jaką sumę przekazujecie na ten zaszczytny cel. To Wy Drodzy Państwo jesteście darczyńcami – fundatorami a nie księża!!! Zakładamy że w tym roku będą przeprowadzone w Naszej Wspólnocie Parafialnej Misje Święte, a po nich „Konsekracja naszej Świątyni”. To wszystko ku temu ma zmierzać… A zatem wasz dar modlitwy i ofiara pieniężna jest tak bardzo potrzebna… ważna…

Módlmy się wspólnie jako jedna rodzina przez wstawiennictwo Naszej Matki o Miłosierdzie Pana, o Pokój, dobre zdrowie duszy i ciała oraz o lepszą przyszłość w Naszej Ojczyźnie w Nowym Roku 2015. Składamy sobie najlepsze życzenia, niech dobry Bóg, który do końca nas umiłował i Matka Kościoła, którą On nam przekazał – Szczodrze wszystkim Błogosławi. Szczęść Boże!!!

Białystok 6 I 2015r. Ksiądz Proboszcz – Franciszek