PENITETCJARIA APOSTOLSKA – URBIS ET ORBIS –
DEKRET o ustanowieniu warunków potrzebnych dla zyskania daru Odpustów w ciągu Roku Życia Konsekrowanego.

Ponieważ J. Eminencja Kardynał Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego poprosił niedawno Penitencjarię Apostolską, aby zgodnie ze zwyczajem określone zostały warunki dla zyskania daru Odpustów, którego Ojciec Święty Franciszek z okazji nadchodzącego Roku życia konsekrowanego zamierzył udzielić dla odnowy Instytutów zakonnych w duchu zawsze najwyższej wierności charyzmatowi założyciela, a wiernym na całym świecie dać błogosławioną okazję dla umocnienia Wiary, Nadziei i Miłości w jedności z Kościołem Rzymskim, ze specjalnego polecenia Biskupa Rzymskiego  Penitencjaria Apostolska chętnie udziela odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) wszystkim i poszczególnym członkom Instytutów Życia Konsekrowanego oraz innym pobożnym wiernym prawdziwie skruszonym i  kierującym się miłością, który można uzyskać od pierwszej niedzieli Adwentu tego roku aż do dnia 02 lutego 2016, w którym rok życia konsekrowanego zostanie uroczyście zamknięty, a który mogą także ofiarować, na sposób wstawienniczy, za dusze wiernych zatrzymane  w czyśćcu:

a) w Rzymie – ilekroć pobożnie uczestniczyć będą w międzynarodowych spotkaniach i uroczystościach określonych w odpowiednim kalendarzu Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz przynajmniej przez odpowiedni okres czasu oddadzą się  pobożnym rozważaniom, które powinny być zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary w jakiejkolwiek prawnej formule oraz pobożnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny;

b) każdorazowo we wszystkich Kościołach partykularnych, w dniach diecezjalnych poświęconych życiu konsekrowanemu oraz w uroczystościach diecezjalnych organizowanych z racji Roku życia konsekrowanego, a także gdy pobożnie nawiedzą katedrę lub inne święte miejsce wyznaczone za zgodą ordynariusza miejsca, lub jakiś kościół klasztorny albo kaplicę klasztoru klauzurowego i tam publicznie odmówią Liturgię godzin lub przynajmniej przez odpowiedni okres czasu oddadzą się  pobożnym rozważaniom, które powinny być zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary w jakiejkolwiek prawnej formule oraz pobożnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny.

Członkowie instytutów życia konsekrowanego, którzy z powodu choroby lub innych poważnych przyczyn nie są w stanie odwiedzić owych kaplic, mogą uzyskać odpust zupełny, jeśli po wyzbyciu się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz z intencją spełnienia trzech warunków zwyczajnych, kiedy będzie to tylko możliwe, przez pragnienie serca dokonają duchowego nawiedzenia albo ofiarują przez Maryję cierpienia własnego życia Miłosiernemu Bogu, dołączywszy modlitwy jak powyżej.

Zatem aby, ze względu na miłość pasterską, ułatwić przez władzę kluczy  Kościoła dostęp do osiągnięcia Bożego przebaczenia, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi, aby kanonicy penitencjarni, kapitulni, kapłani Instytutów życia konsekrowanego a także inni, którzy posiadają odpowiednią władzę do udzielania sakramentu pokuty, ochoczo i wielkodusznie oddawali się sprawowaniu sakramentu pokuty oraz często udzielali Komunii Świętej chorym.

Niniejszy dekret obowiązuje przez cały okres Roku Życia Konsekrowanego.

Bez względu na wszelkie przeciwne postanowienia.

Dano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 23 listopada, w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, roku 2014 od Wcielenia Pańskiego.

Maurus Kard. Piacenza
Penitencjariusz Większy
Ks. Krzysztof Nykiel
Regens

 

Dekret Arcybiskupa Metropolity Białostockiego o możliwości uzyskania odpustów w Roku Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Białostockiej

W dniu 23 listopada 2014 roku Penitencjaria Apostolska wydała Dekret o ustanowieniu warunków potrzebnych dla zyskania daru Odpustów w ciągu Roku Życia Konsekrowanego, tj. od pierwszej niedzieli Adwentu tego roku do dnia 2 lutego 2016 roku przez członków instytutów życia konsekrowanego oraz innych wiernych, który można uzyskać pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) i ofiarować za siebie lub za dusze zmarłych.

Zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej jako miejsca, za których nawiedzenie można otrzymać w/w odpust zupełny, w Archidiecezji Białostockiej zostają wyznaczone:

kościół katedralny pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku
kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku
kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie
kościół pw. Ofiarowania NMP w Różanymstoku
kościół pw. Narodzenia NMP w Krypnie
kaplica Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny pw. bł. Bolesławy Marii Lament w Białymstoku
kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce
Odpustu dostępują wierni, którzy w tych miejscach publicznie odmówią Liturgię godzin lub przynajmniej prze odpowiedni okres czasu oddadzą się pobożnej medytacji i zakończą ją Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary i pobożnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny.

Osobom konsekrowanym oraz wszystkim wiernym Archidiecezji Białostockiej udzielam pasterskiego błogosławieństwa

Powyższy dekret należy podać do wiadomości wiernych poprzez odczytanie podczas ogłoszeń parafialnych. Wraz z dekretem Penitencjarii Apostolskiej należy go umieścić na parafialnych tablicach ogłoszeń, a także zamieścić na stronie internetowej Archidiecezji Białostockiej i stronach internetowych parafii.

Abp Edward Ozorowski
METROPOLITA BIAŁOSTOCKI
Ks. Andrzej Kakareko
KANCLERZ KURII
Białystok, dnia 5 grudnia 2014 roku
Nr 916/14/A