Tradycyjnie, jak co roku, na początku maja organizowana jest
Piesza Pielgrzymka Mężczyzn do Krypna.

Tegoroczna XXI pielgrzymka wyruszy z  Białostockiej  Katedry
w  sobotę 3 maja  o  godz.  7.30.

Pragniemy wspólnie wędrując do Sanktuarium Matki Bożej w Krypnie
prosić o wszelkie łaski potrzebne naszym rodzinom na każdy dzień.

Ukoronowaniem pątniczej wędrówki będzie
uroczysta Msza św. celebrowana w Krypnie o godz. 18.00.

Zapisy organizowane są na trasie – całkowity koszt pielgrzymki to 5 zł.
Istnieje także możliwość zapisania się na autokar powrotny – w cenie 10 zł.