1. Jałmużna Wielkopostna, ufna i szczera modlitwa oraz post, czyli umartwienie ciała.
Odmawiamy sobie różnego rodzaju używek – papierosów, kawy, piwa, alkoholu, słodyczy
– czy i tym podobne… I dobrze czynimy, bo te zaoszczędzone pieniądze możemy przekazać
na cele charytatywne – jako pomoc ludziom biednym.

2. We wtorek, 25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego N.M.P. Dzień Świętości Życia…
W naszej parafii Msze Św. o godz. 7;30, 9:00, 11:00 i 18:00.
Kochani, jest to dzień życia – szczególnej modlitwy dziękczynnej za nasze życie! Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy!