Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – 24 Listopad 2013

730 Msza Św. z nauką ogólną dorosłym.
900 Msza Św. z nauką ogólną dorosłym.
1200 Msza Św. z nauką ogólną. Celebruje Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Prof. dr hab. Edward Ozorowski – Metropolita Białostocki. Po Mszy Św. uroczysty akt oddania Chrystusowi Królowi Wszechświata, za który można uzyskać odpust zupełny…
1800 Msza Św. z nauką ogólną.

Poniedziałek 25 listopad 2013 rok
DZIEŃ SAKRAMENTU POJEDNANIA – DOBREJ I ŚWIĘTEJ SPOWIEDZI…

900 Msza Św. z nauką ogólną dorosłym.
1100 Msza Św. z nauką ogólną. Liturgię przygotowują Kółka Nieustającego Różańca.
Po Mszy Św. wystawienie Najświętszego Sakramentu – indywidualna adoracja…
1630 Msza Św. z nauką (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum) – Dziatwa i Młodzież.
1800 Msza Św. z nauką ogólną dorosłym. Liturgię przygotowują Kółka Żywego Różańca. Po Mszy Św. nauka stanowa matkom, niewiastom…

Wtorek 26 listopad 2013 rok
DZIEŃ POKUTY, PROSIMY NIE ODKŁADAĆ SPOWIEDZI NA INNY CZAS…

900 Msza Św. z nauką ogólną dorosłym.
1100 Msza Św. z nauką ogólną dorosłym.. Liturgię przygotowują Czciciele Bożego Miłosierdzia. Po Mszy Św. wystawienie Najświętszego Sakramentu – indywidualna adoracja…
1630 Msza Św. z nauką (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum) – Dziatwa i Młodzież.
1800 Msza Św. z nauką ogólną dorosłym. Liturgię przygotowują Wspólnota Nieustającego Różańca Po Mszy Św. nauka stanowa ojcom, mężczyznom…

Środa 27 listopad 2013 rok

900 Msza Św. z nauką ogólną dorosłym.
1100 Msza Św. z nauką ogólną dorosłym. Liturgię przygotowują Kółka Żywego Różańca. Po Mszy Św. wystawienie Najświętszego Sakramentu – indywidualna adoracja…
1300 Odwiedzamy Chorych. Prosimy podać adresy i przygotować chorych do spowiedzi…
1630 Msza Św. z nauką (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum) – Dziatwa i Młodzież.
1800 Msza Św. z nauką ogólną. Liturgię przygotowuje Kółko Żywego Różańca Mężczyzn.
Komunia Święta Generalna, Te Deum – podziękowanie Bogu i Księdzu Rekolekcjoniście oraz Wspólnocie Parafialnej. Zakończenie…

Rekolekcjom będzie przewodniczył Ks. Leszek Mielechowicz.