“Jan Paweł II – papież dialogu” – XIII Dzień Papieski
1. Poniedziałek – 14 października to dzień Edukacji Narodowej módlmy się razem za naszych wychowawców, nauczycieli, profesorów.