Poniedziałek – 26 lutego 2024 r.
7.00
1. + Irena Lewoc (26 gr.)
2. W intencji ofiarującego
18.00
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące
2. O zdrowie dla Barbary
3. W intencji ofiarującego

Wtorek – 27 lutego 2024 r.
7.00

1. + Irena Lewoc (27 gr.)
2. W intencji ofiarującego
17.45 Nieustająca Nowenna do Miłosierdzia Bożego
18.00
1. + Teresa Reluga
2. + Zofia, Franciszek, r. Jaroszewskich
3. O zdrowie dla Barbary

Środa – 28 lutego 2024 r.
7.00

1. + Irena Lewoc (28 gr.)
2. + Barbara Karpowicz
17.50 Nabożeństwo do św. Józefa
18.00
1. + Romualda Kryńska
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące
3. W intencji wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca”

Czwartek – 29 lutego 2024 r.
7.00
+ Irena Lewoc (29 gr.)
18.00
1. + Krystyna Średzińska i za dusze czyśćcowe
2. + Teresa Zapolska
3. + Waldemar Jerzy Sokołowski
4. W intencji wspólnoty „Matki w modlitwie”

Piątek – 1 marca 2024 r.
7.00
1. W urodziny Janiny i Piotra
2. + Aleksander Galiński (1 gr.)
3. + Maria Choroszucha (1 gr.)
4. + Irena Lewoc (30 gr.)
18.00
1. W dniu imienin ks. Proboszcza
2. + Helena Sulima (2 r.), r. Werner
3. + Bronisława, Ludwik Malinowski, Wiesława, Lech

Sobota – 2 marca 2024 r.
7.00

1. + Eugeniusz Gilejko
2. + Aleksander Galiński (2 gr.)
3. + Maria Choroszucha (2 gr.)
18.00
1. + Helena, r. Piotrowskich, Kazimierz
2. + Jadwiga, Feliks, Teresa, Wojciech Minta, Helena i Władysław Kauc
3. + Janina Czesława Gołaszewska
4. + Cezary Kojta
5. + Leontyna Mieleszkiewicz, Jan Andrzej Borysiewicz

Niedziela – 3 marca 2024 r.
8.00
1. + Danuta Szaciłowska (1 r.)
2. + Helena i Henryk
3. + Aleksander Galiński (3 gr.)
4. + Maria Choroszucha (3 gr.)
10.00
+ Jerzy Kordasiewicz (8 r.), Teresa Kordasiewicz
12.00
1. + Witold Zalewski (21 r.)
2. + Helena (31 r.), Franciszek, Aleksander, Edmund, Teofil, r. Zimnochów i Idźkowskich
18.00
1. + Tadeusz Smaczny (8 r.), r. Smacznych, Wenclów
2. + Jan Pancewicz (10 r.)