Pielgrzymka parlamentarzystów oraz pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej Województwa Podlaskiego do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie odbędzie się w niedzielę, 12 września 2021 roku i przebiegać będzie według następującego porządku:  godz. 11.00 – Modlitwa różańcowa, godz. 12.00 – Msza Święta. Dojazd do Świętej Wody we własnym zakresie. Zapraszamy do uczestnictwa.