Krzyż – znak Miłości – to wielkopostne, internetowe rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym organizowane przez Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury, ośrodek prowadzony przez jezuitów. Na rekolekcje będą się składać wprowadzenia do modlitwy, przesłane e-mailem w oparciu o fragmenty Pisma Świętego a także konferencje porządkujące proponowane treści. 
Rekolekcje zaczynają się 14 marca i potrwają do 1 kwietnia 2021 roku. Proponowana forma przygotowania do Wielkanocy ma pomóc w osobistym przeżyciu ostatnich tygodni Wielkiego Postu.
Szczegóły i zapisy na stronie internetowej Europejskiego Centrum Komunikacji i Kultury – eccc.pl