Termomodernizacja (wymiana stolarki)
budynku Kościoła Parafii p.w. Chrystusa Króla w Białymstoku