Informacje: www.kursbiblijny.deon.pl

kkb.biuro@gmail.com