Komitet organizacyjny ma zaszczyt zaprosić wszystkich Absolwentów i Pracowników Szkoły na Jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, który odbędzie się 25 maja 2018 r. . Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 kwietnia 2018 r. Rejestracji można dokonać telefonicznie pod numerem 857411075 lub 857411076 lub przez stronę internetową www.zsrckp.pl