Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład „Wpływ autorytetu rodziców na wychowanie dzieci”, który odbędzie się w piątek 23.02.2018 r. o godz. 17:00 w ramach V rocznicy powstania Białostockiej Akademii Rodziny.

Na wykładzie zostaną poruszone takie tematy jak:

 • Pojęcie autorytetu;
 • Geneza i rodzaje autorytetów;
 • Autorytet pozorny;
 • Podstawy autorytetu rodzicielskiego;
 • Przemiana autorytetów;
 • Rola autorytetu w wychowaniu;
 • Kształtowanie się autorytetu rodzicielskiego;
 • Autorytet rodziców a wychowanie;
 • Przyczyny upadku autorytetu rodziców;
 • Trudności, które należy pokonać w drodze do stawania się autorytetem;
 • Skutki braku autorytetu rodziców;
 • Korzyści płynące z bycia autorytetem;
 • Klucz do sukcesu w stawaniu się autorytetem dla swoich dzieci;
 • Jak zdobyć i utrzymać autorytet?
 • Dobre przykłady autorytetu i literatury w przedmiocie.

W trakcie trwania warsztatów, organizatorzy zapewniają na miejscu fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat.

Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

Szczegóły i zapisy na www.rodzina.bialystok.pl