Rok Eucharystii

Projekt Caritas Laudato si’

Podziękowanie za pomoc misjonarzom

Opublikowany 22 listopada 2017 przez użytkownika Parafia w kategorii Aktualności
Zaktualizowano 22 listopada 2017