Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Wszystkich Chrześcijan

18-25 stycznia 2017 r.

Pojednanie –miłość Chrystusa przynagla nas (por. 2 Kor 5,14-20)

16 stycznia 2017 r. (poniedziałek)

9.00-12.00 Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych, ul. Bema 105. XII Międzyszkolne Ekumeniczne Spotkanie Młodych .

17 stycznia 2017 r. (wtorek)

9.30 Zawody sportowe dzieci (kl. I-IV) o puchar Małych Radości Ekumenicznych, Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia, Białystok, ul. Kościelna 3.

19 stycznia 2017 r. (czwartek)

9.30 Zawody sportowe młodzieży gimnazjalnej o puchar Małych Radości Ekumenicznych, Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia, Białystok, ul. Kościelna 3.

17.00 Cerkiew Prawosławna pw. Świętego Ducha, ul. Antoniuk Fabryczny 13. Nabożeństwo w intencji jedności chrześcijan pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Jakuba, Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

Kazanie: Ks. Arcybiskup Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki.

20 stycznia 2017 r. (piątek)

16.00 Sanktuarium Bł. Bolesławy Lament, ul. Stołeczna 5.

Konferencja: Ekumeniczny wymiar sakramentu chrztu, ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

Msza św. w intencji jedności chrześcijan z udziałem osób konsekrowanych.

22 stycznia 2017 r. (niedziela)

18.00 Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Rocha, ul. ks. A. Abramowicza 1. Msza św. w intencji jedności chrześcijan pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego.

Kazanie: Ks. Arcybiskup Jakub, Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej

23 stycznia 2017 r. (poniedziałek)

17.00 Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Warszawska 46. Trójgłos Ekumeniczny:  „… jedna wiarajeden chrzest…” teologia liturgii chrztu tradycji chrześcijańskich

Nieszpory ekumeniczne pod przewodnictwem Ks. Bpa Henryka Ciereszki, kazanie pastor Tomasz Wigłasz (Kościół ewangelicko-augsburski)

28 stycznia 2017 r. (sobota)

18.00 Rzymskokatolicka Katedra Białostocka. Msza św. o pokój w świecie i za prześladowanych chrześcijan pod przewodnictwem Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego.

Kazanie Arcybiskup Jean Abdou Arbach (Homs – Syria)

19.00 Spotkanie wspólnot modlitewnych miasta Białegostoku w łączności z Kościołem prześladowanym . Świadectwo Arcybiskupa Jean Abdou Arbach (Homs – Syria).