Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład pt. „Bez klapsa. O karaniu i konsekwencji”, który odbędzie się 25 listopada 2016 o godzinie 17:00.

W trakcie zajęć poruszone zostaną następujące tematy:

  • kara, a dyscyplina
  • popularne metody karania
  • inne metody dyscyplinowania
  • adekwatność kary do czynu
  • czy klaps jest przemocą
  • klaps jako kara dla dziecka i jednocześnie dla rodzica
  • czy bite dzieci będą biły w przyszłości?
  • skutki niekonsekwencji
  • jak być konsekwentnym?

Warsztaty odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny ul. Sokólska 1, w sali nr 115.

W trakcie trwania zajęć organizatorzy zapewniają na miejscu fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat.

Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym

-- 
Białostocka Akademia Rodziny
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok
tel. (85) 743 67 85
akademiarodziny@ckubialystok.pl
www.rodzina.bialystok.pl