Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład „O męskości nie tylko dla mężczyzn” znanego autora książek o tematyce rodzinnej Jacka Pulikowskiego, który odbędzie się dnia 27 listopada 2016 r. o godz. 18:00.

Wykład odbędzie się a auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, ul. Brukowa 2.

Prowadzący:

Jacek Pulikowski – mąż i ojciec trójki dzieci. Poza tym dr inżynier, wykładowca na Politechnice Poznańskiej oraz wykładowca Studium Rodziny przy Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Od około trzydziestu lat czynnie zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Rodzin. Razem z żoną w poradni małżeńskiej doradza rodzinom w kryzysie, prowadzi kursy przedmałżeńskie, a także pomaga młodym przygotować się do odpowiedzialnego małżeństwa i założenia rodziny.
Autor wielu książek m.in.: „Miejsce płciowości w miłości”, „O męskości – nie tylko dla mężczyzn”, „Gdzie ci mężczyźni? O męskości dla kobiet i mężczyzn”, „Małżeństwo i rodzina – 50 pytań”, „Jak budować więzi w rodzinie?”, „Razem czy osobno?” .

W trakcie trwania zajęć, organizatorzy zapewniają na miejscu (tj. w budynku I LO) fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat (zalecamy, aby dzieci zabrały ze sobą własne zabawki).

Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

-- 
Białostocka Akademia Rodziny
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok
tel. (85) 743 67 85
akademiarodziny@ckubialystok.pl
www.rodzina.bialystok.pl