Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład pt. „Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców”, który odbędzie się 14 listopada 2016 r. o godzinie 17:00

Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców (DDRR) – dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców to syndrom występujący u osób dorosłych, które w dzieciństwie doświadczyły rozwodu swoich rodziców. Sytuacje trudne, których doświadczyli w związku z sytuacją rozwodową wciąż wpływają na ich życie, sposób widzenia świata, emocje i relacje.

Zagadnienia, jakie zostaną poruszone na wykładzie:

  • jakie są przyczyny występowania syndromu;
  • jak myślą DDRR;
  • jak czują DDRR;
  • jak zachowują się DDRR;
  • jakie relacje budują DDRR;
  • jak DDRR radzą sobie ze stresem;
  • jak uniknąć wystąpienia syndromu;
  • jak można pomóc.

Zajęcia odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny, ul. Sokólska 1 w sali nr 115.

W trakcie trwania zajęć, organizatorzy zapewniają fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat w budynku Białostockiej Akademii Rodziny przy ul. Sokólskiej 1.

Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

-- 
Białostocka Akademia Rodziny
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok
tel. (85) 743 67 85
akademiarodziny@ckubialystok.pl
www.rodzina.bialystok.pl